Siemens lanceert een vlamboogbeveiligingsunit die vlambogen detecteert en stroomcircuits veilig en betrouwbaar uitschakelt. Dit geldt voor vlambogen die het resultaat zijn van defecten in elektrotechnische installaties. Siemens heeft als eerste fabrikant deze vlamboogbeveiliging onder IEC-normen op de Europese markt gebracht.

Vlamboogbeveiliging, die wordt aanbevolen in de norm NEN1010, kan ook achteraf worden ingebouwd en is vooral geschikt voor gebruik in woonhuizen, openbare gebouwen, bibliotheken, musea, horeca, kantoren en andere zakelijke of industriële locaties met een hoog brandrisico. Als aanvulling op aardlekschakelaars en installatieautomaten verhoogt de vlamboogbeveiliging 5SM6 de veiligheid van personen en goederen en voorziet daarmee in een lacune op het gebied van beveiliging tegen branden met elektrische oorzaken.

Vlambogen

In Nederland alleen al is meer dan één derde van alle branden terug te voeren op defecten in elektrische installaties en de daarop aangesloten apparaten. De veroorzaakte schade loopt in de miljoenen, waarbij in veel gevallen ook sprake is van persoonlijk letsel, soms met dodelijke afloop. Een van de meest voorkomende oorzaken van branden zijn zogenoemde vlambogen. Deze kunnen onder andere worden veroorzaakt door beschadigde kabelisolatie, geplette leidingen, afgebroken stekkers of losse contacten in de elektrische installatie. Dit heeft een sterke warmte-ontwikkeling tot gevolg, die tot een kabelbrand en uiteindelijk tot brand in het gebouw kan leiden.

Intelligente software

Om dit te voorkomen, meet de vlamboogbeveiliging permanent de intensiteit, duur en tussenpozen van de hoogfrequente ruis die wordt veroorzaakt door de vlamboogspanning en -stroom. Deze signalen worden geanalyseerd door geïntegreerde filters met intelligente software, die bij incidenten in een fractie van een seconde het aangesloten stroomcircuit afsluiten. De unit kan
ongevaarlijke storingsbronnen – die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door boormachines of stofzuigers – onderscheiden van gevaarlijke vlambogen.

Integratie

De vlamboogbeveiliging is leverbaar in twee uitvoeringen met twee verschillende breedten en kan worden aangesloten op een installatieautomaat of een gecombineerde aardlekautomaat van Siemens. Daarnaast is er een uitvoering speciaal voor PV-installaties. Door de unit bijvoorbeeld te combineren met een hulpcontact is integratie in een overkoepelend managementsysteem mogelijk.

Reageer op dit artikel