In het Siemens Expert Center High Voltage in Amersfoort krijgen collega’s van Energy Management regelmatig serviceaanvragen op hoogspanningsinstallaties. Het Expert Center beschikt over diagnostische technieken waarmee de experts de betrouwbaarheid van installaties op korte termijn kunnen nalopen. “De uitslag hiervan bleek echter niet altijd eenduidig,” vertelt Bastiaan Brand. Samen met collega’s ontwikkelde Brand een vindingrijke oplossing: Digital Parabolic Acoustic Spectrum Imaging, een resultaat waarin ‘Ingenuity for life’ tot leven komt.

Hoogspanningsinstallaties zijn cruciaal in het energietransport- en distributienetwerk van Nederland, omdat ze ononderbroken en betrouwbare levering van energie waarborgen. Dit is prettig voor de Nederlandse burger, maar van wezenlijk belang voor de continuïteit van de industrie, de overheid en het bedrijfsleven. Om deze betrouwbaarheid te kunnen garanderen, is het belangrijk om bij onderhoud aan de installaties de juiste diagnose te kunnen stellen en tijdig effectief onderhoud te plegen.

Hoogfrequente signalen

Bij een van de bestaande technieken wordt er een speciale microfoon gebruikt, waarmee hoogfrequente – voor een mens onhoorbare – geluiden kunnen worden waargenomen. De bijbehorende apparatuur vormt deze geluiden om naar hoorbaar geluid. De speciale vorm van de richtmicrofoon stelt de specialist in staat om de locatie van het in frequentie verhoogde geluid te bepalen met een laser. Hoogfrequente signalen zijn een indicatie dat er ergens in de installatie iets niet functioneert. Over het algemeen is er dan een versneld verouderingsproces gestart, met verminderde betrouwbaarheid van de installatie als gevolg. Een getraind specialist kan op basis van de geluidsfrequentie bepalen waar de installatie tekortschiet.

Kwantificeren

Een van de experts was betrokken bij een diagnose aan een middenspanningverdeler bij een industriële klant. De installatie bij de klant stond zo hard te knetteren, dat de specialist het niet veilig achtte om de installatie nog langer in bedrijf te laten. Verontrust gaf hij de koptelefoon aan de installatieverantwoordelijke. Deze haalde na het luisteren zijn schouders op: “Inderdaad, het knettert een beetje… Maar op basis van dit geluid kan ik geen budget aanvragen voor reparatie. Dat de installatie knettert is toch geen argument?” In deze korte assessment kwamen twee problemen aan het licht: enerzijds verschilt de interpretatie per specialist, anderzijds is het lastig om dat wat je hoort te kwantificeren. Daarom ging het Expert Centre op zoek naar manieren om deze twee problemen te verhelpen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij: dat het idee vernieuwend is en meerwaarde geeft aan de serviceactiviteiten binnen de business unit.

Creatieve sessie

Na enkele creatieve sessies slaagden collega’s erin om een techniek te ontwikkelen die in staat is om een foto te maken van geluid, de Digital Parabolic Acoustic Spectrum Imaging. Zoals je warmte kunt zien met een infraroodcamera, kan Energy Management nu storingen in beeld brengen. Dit jaar is een eerste “proof of concept” ontwikkeld: een prototype waarmee niet alleen de oorsprong van het geluid zichtbaar wordt gemaakt, maar ook de frequentie en amplitude. Hiermee verdwijnt de human error in de waarneming en kan op basis van feiten – een foto waarin alle parameters beschikbaar zijn – een concrete rapportage worden gemaakt.

Ingenuity for life

Digital Parabolic Acoustic Spectrum Imaging is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels is een wereldwijd patent verstrekt. Bastiaan: “Ik vind dit een mooi voorbeeld van onze mindset ‘Ingenuity for life’: continu zoeken naar nieuwe manieren om dingen met elkaar te verbinden. Het is ons gelukt om geluid te fotograferen – terwijl dat onmogelijk werd genoemd! Niets is zo mooi als samen met anderen uitdagingen op te pakken en compleet nieuwe oplossingen te laten ontstaan. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken, dat is ingenuity voor mij.”

Reageer op dit artikel