Tijdens de European Utility Week in Parijs (12 -14 november) introduceerde Siemens haar nieuwe Grid Diagnostic Suite. Deze bestaat vooralsnog uit drie cloudgebaseerde toepassingen die met behulp van nieuwe of bestaande veldapparatuur gegevens verzamelen voor beveiliging, automatisering van distributie en stroomkwaliteit. Deze gegevens worden vrijwel zonder extra engineeringwerk opgeslagen en geanalyseerd in de cloud.

Exploitanten van distributienetwerken of stroomnetwerken op bedrijventerreinen beschikken zo op eenvoudige wijze over nuttige informatie van apparaten, ongeacht waar ze in het smart grid zijn geïnstalleerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld netwerkfouten vroegtijdig herkend en verholpen worden. Op basis van de verzamelde informatie kunnen zwakke plekken worden geïdentificeerd, waarna de noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen om schade te voorkomen. Op deze wijze zorgen de Internet of Things-toepassingen (IoT) in de Grid Diagnostic Suite voor een verbeterde beschikbaarheid van stroomnetten, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een hogere kostenefficiëntie.

Toenemende complexiteit van stroomnetten beter beheren

“Met ons nieuwe IoT-gebaseerde aanbod voor energie-automatisering kunnen onze klanten de toenemende complexiteit van stroomnetten beter beheren en deze voorbereiden op toekomstige uitdagingen,” aldus Johan Bogerd, manager sales van de business unit Digital Grid bij Siemens Smart Infrastructure in Nederland. “De klant heeft nu snel en eenvoudig toegang tot gegevens via bestaande communicatiekanalen. In de centrale MindSphere Cloud kunnen gebruikers deze gegevens vervolgens consolideren, visualiseren en evalueren en zo nodig snel reageren. Hiermee maken we de weg vrij voor echte intelligente smart grids, waarmee we ook in Nederland middels een pilot ervaring aan het opdoen zijn bij en met een van onze klanten.”

Cyber security

Siprotec- en Sicam-apparaten met IoT-interfaces worden via het open-standaardprotocol OPC UA PubSub verbonden met het cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem MindSphere van Siemens. De gegevensoverdracht voldoet aan de strengste eisen op het gebied van cyberveiligheid, met end-to-end authenticatie en versleuteling op basis van certificaten. Met Sicam GridPass biedt Siemens een product dat certificaten veilig aanmaakt en automatisch beheert.

Het Siprotec Dashboard geeft de gegevens van de Siprotec 5-veiligheidsrelais, die voorheen moeilijk toegankelijk waren, snel en duidelijk weer in de vorm van een kaart of diagram op een mobiel apparaat. Op deze wijze zijn gegevens uit het hele netwerk voor het eerst en zonder extra engineeringwerk in de cloud beschikbaar. En dankzij de intuïtieve navigatie is extra scholing overbodig.

Transparante weergave van stroomnetwerken via app

Met de Sicam Navigator is uitgebreide bewaking van midden- en laagspanningsnetten en secundaire netwerkstations mogelijk. De app biedt uitgebreide informatie over meldingen, alarmeringen en specifieke netwerkparameters. Hiermee kunnen onder andere de prestaties van stroomnetwerken transparant worden weergegeven, zodat de exploitant bijvoorbeeld kan inschatten waar nieuwe laadpunten voor elektrische voertuigen moeten worden geïnstalleerd. Bovendien kan bij storingen het getroffen segment van het netwerk exact worden bepaald.

Continu meting van stroomkwaliteit

Voor exploitanten van bedrijventerreinen en datacenters is de stroomkwaliteit (Power Quality – PQ) van groot belang voor een goede stroomvoorziening. De app PQ Advisor Premium kan netwerkparameters van een groot aantal PQ-apparaten, zoals elektrische spanning of frequentie, van minuut tot minuut en zonder onderbrekingen registreren. De verzamelde gegevens worden vervolgens overzichtelijk in een dashboard weergegeven. Een weergave in de vorm van een verkeerslicht signaleert daarbij het overschrijden van tolerantielimieten, zodat gebruikers bij het optreden van afwijkingen snel maatregelen kunnen nemen.

Toename intelligentie smart grids

Met name door de toename van e-mobiliteit en de groeiende toevoer van wisselvallige opwekkingscapaciteit ontstaan nieuwe uitdagingen voor stroomnetten. De cloudgebaseerde toepassingen van Grid Diagnostic Suite zullen ertoe bijdragen, dat exploitanten van stroomnetwerken op basis van tot op heden onbenutte gegevens hun netwerken en systemen kostenefficiënter kunnen gebruiken, waardoor de intelligentie van smart grids verder zal toenemen.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel