De voortdurende ontwikkeling van Siemens’ EnergyIP smart grid-applicaties – Siemens’ hoofdthema op de European Utility Week – is een volgende stap in de digitale veranderingen in de energie-industrie: steeds meer apps die op dit moment op Siemens’ EnergyIP-platform voor smart grid-toepassingen draaien, zullen in toekomst worden geïntegreerd in MindSphere, het cloud-gebaseerde, open besturingssysteem van Siemens voor het Internet of Things (IoT).

Met deze stap voorziet Siemens energieleveranciers van open en schaalbare toepassingen die leiden tot meer transparantie in energiecentrales, data-analyse en geoptimaliseerde energie-gerelateerde bedrijfsprocessen. MindSphere for Energy reduceert de kosten voor het integreren van nieuwe apparatuur en zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande apps kunnen worden ontwikkeld en geïnstalleerd met gestandaardiseerde interfaces op MindSphere. Het platform en de apps zijn onderdeel van de cybersecurity-strategie van de onderneming. Deze oplossingen worden nu al geïmplementeerd in ontwikkelings- en productieprocessen om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige eisen op het gebied van gegevensbeveiliging.

Data-analyse

Tal van EnergyIP-toepassingen worden al jarenlang met veel succes over de hele wereld gebruikt. Dit zijn onder andere toepassingen voor het beheren van metergegevens en decentraal energiemanagement, energie-efficiënte toepassingen voor de energiesector en de industrie en diverse toepassingen voor data-analyse, bijvoorbeeld voor lastprognose in het net en het opsporen van verliezen. Daarnaast zijn EnergyIP-toepassingen beschikbaar voor het beheren van stroomstoringen en voor apparatuur- en systeemmanagement in substations.

IoT

“Energiemanagement-applicaties die betrouwbaar werken met EnergyIP zullen net zo betrouwbaar functioneren met MindSphere. Dit genereert extra toegevoegde waarde voor onze klanten omdat ze veel eenvoudiger netstatusgegevens kunnen combineren met gegevens uit andere gebieden, bijvoorbeeld elektriciteitsopwekking, in de industrie en op elk ander gebied waarin MindSphere in de toekomst wordt toegepast,” aldus Thomas Zimmermann, CEO van de Digital Grid Business Unit in de divisie Energy Management van Siemens. “De evolutie van onze energiesystemen is in volle gang, en gegevens zijn de nieuwe brandstof voor energieleveranciers. Alleen met innovatieve IoT-technologieën kunnen onze klanten waarde uit hun gegevens halen. Wij ontwikkelen hiervoor de juiste apps op basis van standaard protocollen. Hierdoor blijft het platform voor onze eigen apps niet alleen flexibel, maar ook open voor externe ontwikkelaars.”

Mindsphere

Het Internet of Things (IoT) zal bovendien een steeds belangrijkere rol spelen voor energieleveranciers en netwerkbeheerders: bij toenemende digitalisering moeten de netten worden voorzien van extra apparatuur, bijvoorbeeld voor beveiliging en automatisering. Deze apparaten moeten efficiënt worden geïnstalleerd, gebruikt en vernieuwd. Om de apparatuur tijdens hun hele levensduur zo efficiënt en optimaal mogelijk te gebruiken én meer waarde voor de energieleverancier te genereren op basis van gegevensanalyse zijn geavanceerde IoT- technologieën nodig – zoals de EnergyIP-applicaties op MindSphere. EnergyIP-apps zullen verder worden ontwikkeld voor het registreren, analyseren, beheren en evalueren van alle energierelevante gegevens. Dit helpt energieleveranciers en netwerkbeheerders beter om te gaan met het digitaliseringsproces dat momenteel binnen de energie-industrie plaatsvindt.

Netwerkbeheerders

De divisie Energy Management van Siemens heeft haar uitgebreide IoT-portfolio van software en digitale diensten ondergebracht in “MindSphere for Energy.” Het aanbod combineert de thema’s MindSphere en energie en wordt ontwikkeld om energieleveranciers en netwerkbeheerders te laten profiteren van de effecten die het Internet of Things op de energiesector heeft. Siemens biedt op deze wijze een IoT-portfolio met een unieke diepte, breedte en openheid. Deze bijzonder diepte in het productaanbod is gebaseerd op de uitstekende kennis van Siemens om alle apparaten, systemen en installaties in elektriciteitsnetten te koppelen met MindSphere.

Fabrieksautomatisering

Het staat echter ook voor een breed spectrum van branchespecifieke toepassingen uit de beproefde EnergyIP-serie, met wereldwijd 75 miljoen licenties voor intelligente meters. Het bijzonder brede aanbod bestaat onder andere uit end-to-end-oplossingen voor sectorkoppeling en branche-overstijgende toepassingsgebieden zoals intelligente e-mobility-netwerkoplossingen of de integratie in fabrieksautomatisering. En ten slotte staan een open platform en een open partner-ecosysteem ter beschikking, waardoor bijvoorbeeld ook externe aanbieders MindSphere-apps kunnen ontwikkelen.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel