Siemens Nederland is in de top 20 van meest transparante bedrijven in Nederland geëindigd. Het is daarmee een van de weinige bedrijven met een niet-Nederlandse moeder dat tot deze kopgroep behoort. In de Transparantiebenchmark 2016, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), scoorde het bedrijf 186 punten, 13 punten verwijderd van de nummer één, een positie waar het bedrijf trots op kan zijn volgens haar CEO in Nederland Ab van der Touw. “Alleen bedrijven die duurzaam ondernemen en aandeelhouderswaarde kunnen combineren, hebben op termijn bestaansrecht”, volgens Van der Touw. “Om met de woorden van onze oprichter Werner von Siemens te spreken: voor korte termijn winst verkoop ik de toekomst niet.” 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor ons bedrijf, dat als onderdeel van het wereldwijde Siemens AG al sinds 1879 in Nederland gevestigd is”, aldus Johnno Wesseling, directeur Communications en verantwoordelijk voor het thema duurzaamheid binnen Siemens Nederland. “De Transparantiebenchmark maakt de stand van zaken inzichtelijk en we zijn trots op de positie die we op de ranglijst innemen. Maar vooral ook trots op onze medewerkers die dit door hun betrokkenheid bij onze onderneming mogelijk hebben gemaakt en duurzaamheid steeds meer omarmen”.

Substantiële energiebeparing

Het aspect duurzaamheid, zowel van het portfolio als van de eigen footprint, staat centraal in de onderneming. De twee in het Haagse Beatrixkwartier gesitueerde kantoorgebouwen van Siemens Nederland zijn in het afgelopen jaar mede dankzij Siemens gebouwentechnologie naar respectievelijk de LEED-gold en LEED-Platinum standaard gebracht, waarmee een substantiële energiebesparing wordt gerealiseerd. Het duurzame portfolio komt onder andere tot uitdrukking in de Nederlandse windparken Gemini en Westermeerwind, die een concrete bijdrage leveren aan het realiseren van het maatschappelijk breed gedragen Energieakkoord. Maar ook in tal van andere sectoren draagt Siemens’ portfolio bij aan een duurzame maatschappij.

Onderzeese kabel

Siemens heeft opdracht gekregen voor de levering van een verbinding tussen de Nederlandse en Deense elektriciteitsnetten. Opdrachtgevers zijn de beheerder van het hoogspanningsnet in Denemarken Energinet.dk en zijn Nederlandse tegenhanger TenneT. De “COBRAcable ” (hoogspanningsgelijkstroomverbinding) zorgt voor een hogere leveringszekerheid van de elektriciteit in beide landen en bevordert integratie van duurzame energiebronnen in het elektriciteitsnet. Voor de opdracht levert Siemens converterstations aan beide zijden van de gelijkstroomverbinding, die als onderzeese kabel door de Noordzee zal worden aangelegd. Deze kabel wordt geleverd door de Italiaanse onderneming Prysmian, een van de grootste kabelleveranciers ter wereld. Het aandeel van Siemens in de opdracht heeft een waarde van circa EUR 170 miljoen. De verbinding zal naar verwachting begin 2019 commercieel in gebruik worden genomen. TenneT CEO Mel Kroon: “Siemens en Prysmian zijn uitstekende partners voor het realiseren van dit belangrijke project. Een van de belangrijkste doelen van de COBRAcable is het bevorderen van concurrentie op de energiemarkt in Noordwest-Europa.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Afgelopen jaar kondigde Siemens AG aan in 2030 volledig CO2-neutraal te willen zijn op al haar locaties in meer dan 200 landen wereldwijd. Daarnaast zorgden de duurzame producten, oplossingen en diensten van het bedrijf er in het boekjaar 2016 voor dat haar klanten en partners wereldwijd hun CO2-emissies met 521 miljoen ton konden reduceren. De transparantie-index is een overzicht van onderscheidende maatschappelijke verslaglegging in Nederland. Basis voor de index is de Transparantiebenchmark, een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar maatschappelijke verslaglegging in Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor EZ en de NBA geen modewoord, maar een serieuze zaak, die moet bijdragen aan een leefbare samenleving; nu en in de toekomst. Transparante verslaglegging van bedrijven over de invloed van ondernemingen op hun omgeving hoort daarbij.

Hier vindt u het Maatschappelijk Verslag 2015 van Siemens Nederland N.V..

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel