De razendsnelle digitalisering van de maatschappij schept grote kansen. Tijdens het DutchPower in november stond Jan Langedijk onlangs stil bij de ontwikkelingen op Europees en nationaal vlak. Langedijk, corporate account manager voor TenneT bij Siemens, is binnen de Federatie Elektrotechniek (Fedet) voorzitter van de sectie Transmission & Distribution, de nationale vertegenwoordiging van de Europese brancheorganisatie T&D Europe. Hij legde uit waarom het belangrijk is voor bedrijven om via hun brancheorganisaties nauw contact te houden met de Europese politiek en de Europese agenda.

“Als je invloed wil uitoefenen en richting geven aan Europese regelgeving moet je dat doen op het moment dat de thema’s op de Europese agenda staan en in Brussel behandeld worden. Timing is daarbij zeer belangrijk. Europa zet zwaar in op digitalisering, waarvan verwacht wordt dat het ruim 400 miljard economische groei kan opleveren en honderdduizenden nieuwe banen zal scheppen, een versterking van onze concurrentiepositie in Europa. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van de Juncker-agenda. Voor het bedrijfsleven is het ontzettend belangrijk om de Europese ontwikkelingen goed te volgen en Europarlementariërs te voeden met informatie. Fedet wil als brancheorganisatie de digitalisering in Europa mee vorm geven.”

Digitale Agenda 2016

Nederland doet het goed op digitaal vlak. We hebben een uitstekende digitale infrastructuur. We maken veel gebruik van internet, zijn op diverse wijzen digitaal met elkaar verbonden en zetten belangrijke stappen in de e-commerce en e-business. Bovendien heeft ons land veel kennis over digitale economie. De onlangs gelanceerde Digitale Agenda 2016 van de Nederlandse overheid bouwt hierop voort en zet onder meer in op cybersecurity en het versterken van het onderwijs en de digitale infrastructuur.

Digitalisering

Langedijk legt uit waarom de digitalisering juist nu in een stroomversnelling komt: “Sensoren worden steeds kleiner en krachtiger. De dalende prijzen voor deze devices en data-opslag in de cloud maakt ze toegankelijker voor een groot publiek. Deze parallelle ontwikkelingen maken het economisch gezien voor bedrijven steeds interessanter om in te zetten op de digitalisering. Diverse ontwikkelingen rond draadloos communiceren versterken dit effect. Zo heeft KPN onlangs het landelijke LoRa-netwerk uitgerold: Low Range Low Power. Het kan bij een laag stroomverbruik kleine datahoeveelheden uitwisselen tussen objecten en systemen. Bijvoorbeeld informatie over veranderingen in schakelgedrag van primaire componenten of lekkages in systemen. Digitalisering biedt ook mogelijkheden tot kostenreductie door de procesintegratie van o.a. assetmanagement en bedrijfsvoering.”

Internet of Things

Via het Internet of Things (IoT) zullen in 2020 wereldwijd zo’n 20 miljard elektrische apparaten met elkaar verbonden zijn. Ze wisselen onderling enorme hoeveelheden informatie uit. Het wordt steeds minder duur om een bulk aan data op te slaan en er vervolgens analysetools op los te laten. Ook dat is een belangrijke drijfveer voor de digitalisering. “Analysetools helpen ons patronen te herkennen, kennis op te bouwen en voorspellingen te doen. Hierdoor kunnen ook kleine bedrijven steeds gemakkelijker nieuwe toepassingen ontwikkelingen. De snelheid waarmee dit gebeurt is indrukwekkend. Waar de smartphone tien jaar geleden in Europa nog geïntroduceerd moest worden, zijn apps vandaag niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. We gebruiken ze in alle sectoren om – op afstand – processen te monitoren en te besturen. Van de gezondheidszorg tot de maakindustrie, de mobiliteits- en energiesector. Een ontwikkeling die in de toekomst alleen nog gaat toenemen.”

Mindsphere

Voor Siemens is digitalisering naast elektrificering en automatisering een strategische pijler. Het concern verwacht de komende jaren flink te groeien op dit gebied en zet de nodige stappen om als grote organisatie de markt te kunnen volgen. Zo heeft Siemens een nieuwe formule ontwikkeld om eenvoudig te kunnen samenwerken met start-ups. Het portfolio van digitale oplossingen voor mobiliteit, gebouwbeheer, industrie en energie wordt steeds groter. Daarnaast bouwt Siemens aan een intelligent en open platform – Mindsphere – voor het verzamelen van data. “In de toekomst wordt het heel belangrijk wie het platform bezit waarover de hele maatschappij informatie uitwisselt. Siemens kan hierin een rol van betekenis spelen.”

Bekijk ook het interview met Jan Langedijk op het Dutchpower Event: Impact!? Rol en positie van Nederland in de Europese Energie Infra Programma’s

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel