Voor werkzaamheden aan schakelinstallaties waarin zwavelhexafluoride (SF6) wordt toegepast, is certificering verplicht. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het vullen van schakelinstallaties met dit gas. Bij Siemens Training in Amersfoort kunt u hiervoor een training volgen.

De belangstelling voor de anderhalve dag durende SF6-certificeringscursus is groot, aangezien het examen dat daarna volgt wettelijk verplicht is. Dit houdt verband met de broeikasrisico’s die optreden als SF6 ontsnapt. Of het nu gaat om het in bedrijf stellen, servicen, onderhouden, repareren, bedienen of ontmantelen van schakelinstallaties waarbij handelingen met SF6 gas worden verricht: het certificaat, beschreven in de Europese norm 2015-2066, is verplicht. Docent Ton van der Sluis: “Die verplichting geldt nadrukkelijk ook voor het vullen van schakelinstallaties met dit gas.”

Bewustwordingstraining

De training en het examen zijn gericht op theorie en praktijk. “Daarnaast zijn er veel mensen, zoals bijvoorbeeld leidinggevenden, projectmanagers en werkvoorbereiders, voor wie de praktijkkennis niet relevant is. Maar naar de aard van hun functie is het wel belangrijk dat ze weten wat SF6 is en wat de risico’s zijn. Voor hen hebben we een eendaagse bewustwordingstraining georganiseerd. Zonder praktijk en zonder examen, maar met nagenoeg dezelfde theoretische inhoud. Nagenoeg, want we doen bijvoorbeeld meer over rapportageverplichtingen.”

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel