Siemens en de “South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)” hebben in de stad Carson (Californië), rond de havens van Los Angeles en Long Beach, een e-Highway testtraject van 1 mijl (1,6 km) geopend. Het traject, dat door Siemens met een bovenleidingsysteem is uitgerust, wordt door drie omgebouwde vrachtwagens gebruikt voor demonstratie- en testdoeleinden.

Dubbelklik de film voor volledig scherm

Net als bij trams en trolleybussen in grote steden voorziet dit bovenleidingsysteem de vrachtwagens via een pantograaf van elektrische energie. Dankzij het hybride voedingssysteem van de voertuigen kunnen deze ook zonder bovenleiding rijden. De flexibiliteit van conventionele vrachtwagens blijft dus behouden.

Smogvorming

Zware vrachtwagens zijn in Zuid-Californië de voornaamste bron van smogvorming. De ontwikkeling van een goederentransportsysteem met weinig of geen schadelijke uitstoot bij de grootste havens van de Verenigde Staten moet ertoe bijdragen, smogvorming, giftige emissies en broeikasgassen in de bevolkingscentra rond de havens terug te dringen. Deze zijn altijd zwaar door de luchtvervuiling getroffen.

eHighways

“Dit project helpt ons om de haalbaarheid te beproeven van een vrachttransportsysteem met bovenleidingen, zonder schadelijke uitstoot,” aldus Wayne Nastri, Executive Officer van SCAQMD. “Het project kan de aanzet geven tot invoering van meer eHighways. Dat is goed voor het milieu en werkt positief uit op de gezondheid van de burgers in de steden rond de havens.”

Efficiency

“Elke dag vertrouwen burgers op de goederen en diensten die via vrachtvervoer worden aangeleverd. Deze vorm van transport zal volgens huidige voorspellingen in 2050 een verdubbeling van de wereldwijde CO2-uitstoot met zich meebrengen”, aldus Roland Edel, Chief Technology Officer van de Siemens-divisie Mobility. “Met onze eHighway-technologie kan de efficiency in vergelijking met gewone dieseltrucks worden verdubbeld. Dit dringt het energieverbruik met de helft terug en vermindert de luchtvervuiling in de grootste havengebieden van Amerika.”

Schadelijke stoffen

Een elektrische vrachtwagen, een aardgas hybride vrachtwagen en een diesel hybride vrachtwagen rijden nu bij wijze van demonstratie op het 1,6 kilometer lange testtraject. Daartoe is het traject op de South Alameda Street van East Lomita Boulevard tot het Dominguez Channel in Carson uitgerust met bovenleidingen. Het systeem zal naar verwachting het verbruik van fossiele brandstoffen, de bedrijfskosten voor vrachtwagens en de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen. Dit specifieke project is bedoeld om het eHighway-systeem voor vrachtwagens op openbare wegen in de Verenigde Staten aanschouwelijk te maken en scenario’s voor te bereiden voor een toekomstige bredere toepassing ervan.

Dieselvrachtwagens

Het demonstratiesysteem is vergelijkbaar met dat van trams en trolleybussen. Een bovenleiding levert stroom aan de vrachtwagens op de weg. Een pantograaf op het dak van de eHighway-vrachtwagens leidt de energie van de bovenleiding naar de elektrische motoren van de vrachtwagen. Via een sensorsysteem kan de pantograaf tijdens het rijden automatisch contact maken of verbreken met de bovenleiding. Dit geeft de vrachtwagens dezelfde flexibiliteit als gewone dieselvrachtwagens. Daardoor kunnen de wagens eenvoudig van rijstrook wisselen of andere voertuigen passeren, zonder voortdurend vast te zitten aan een bovenleidingsysteem, zoals bij trams. Om dezelfde flexibiliteit als gewone vrachtwagens nog meer gestalte te geven, gebruiken eHighway-voertuigen een elektrisch-hybride aandrijfsysteem, dat gebruik kan maken van diesel, aardgas (CNG), accu-energie of andere geïntegreerde energiebronnen, wanneer er los wordt gereden van de bovenleidingen.

Biodiesel

In juni 2016 heeft Siemens in Zweden op de openbare weg ’s werelds eerste eHighway-systeem in bedrijf genomen. Op het twee kilometer lang traject van de snelweg E16 ten noorden van Stockholm wordt tot in 2018 het Siemens-bovenleidingsysteem voor vrachtwagens getest. Voor dit project wordt gebruik gemaakt van twee biodiesel hybride voertuigen. In Duitsland zullen in 2019 op bepaalde snelwegtrajecten drie veldtests met eHighway-technologie worden uitgevoerd.

Transpower

Van het 13,5 miljoen dollar kostende Californische project betaalt SCAQMD 2,5 miljoen dollar, terwijl 4 miljoen dollar afkomstig is van een regeling met China Shipping. De California Energy Commission betaalt 3 miljoen dollar, de Port of Long Beach 2 miljoen dollar, en LA Metro betaalt eveneens miljoen dollar. Daarnaast draagt Siemens voor 1,3 miljoen dollar in natura bij. SCAQMD betaalt nog eens 2,1 miljoen dollar, en de Amerikaanse milieudienst EPA stelt 500.000 dollar beschikbaar voor het TransPower-contract, dat voorziet in de aanpassing van de vrachtwagens. TransPower heeft de aardgas-hybride en elektrische vrachtwagens ontwikkeld. De firma Volvo ontwikkelde de diesel-hybride vrachtwagens in samenwerking met de Amerikaanse Volvo-dochter Mack Trucks.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel