Alleen de overstap naar duurzame energiebronnen betekent nog niet dat de energietransitie een feit is. Het hele netwerk moet intelligent worden om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. In het oosten van Canada is de afgelopen jaren een hub voor Smart Energy Grids ontstaan.

Canada heeft een ambitieus klimaatbeleid. In 2030 moet de opgewekte energie voor 90% afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Dit is nu al voor 70% het geval. Het land wekt zijn energie voor 60% op met waterkracht en heeft daarnaast zonne-, wind- en bio-energie. Slechts een klein gedeelte is nog afkomstig uit fossiele bronnen of kerncentrales. De toename van renewables verandert de relatie tussen energieleveranciers en -afnemers. Was energievoorziening in het verleden eenrichtingsverkeer tussen de centrale en de verbruikers, tegenwoordig wekken steeds meer consumenten zelf energie op. Hun overschot leveren ze terug aan het netwerk: tweerichtingsverkeer.

Smart Grid Innovation Network

In de Oost-Canadese provincie New Brunswick werkt Siemens al jaren samen met de provinciale energiemaatschappij NB Power. In 2016 trad University of New Brunswick toe tot dit partnership. Het trio richtte het Smart Grid Innovation Network (SGIN) op, met als doel de bewoners van New Brunswick meer inzicht in en controle over hun energieverbruik te geven. De basis hiervoor is een Smart Energy Grid, dat vraag en aanbod continu monitort en op elkaar afstemt.

Pieken in de winter

“De grote uitdaging voor NB Power is het enorme verschil in energiebehoefte tijdens de zomer en de winter”, zegt Richard Wunderlich, director smart grid activities bij Siemens in Canada. “Gebouwen en water in onze provincie worden voor 80% elektrisch verwarmd. Onze strenge winters leiden tot grote pieken in de energiebehoefte. Naarmate deze kleiner worden, hoeven we minder fossiele brandstoffen in te zetten om energie op te wekken. Hiervoor hebben we een Smart Energy Grid nodig.”

Digitalisering

Siemens en NB Power hebben de kernelementen ontwikkeld van dit intelligente energienetwerk, dat naadloos moet kunnen worden aangesloten op kleine, decentrale energiebronnen. Digitalisering speelt een sleutelrol in het stabiel en betrouwbaar houden van de energievoorziening. Siemens integreert haar informatietechnologie met de operationele technologie van NB Power. Het beveiligen van het netwerk krijgt vanzelfsprekend de volle aandacht. In mei 2018 opende Siemens in Fredericton, de hoofdstad van New Brunswick, haar mondiale Cybersecurity Center.

Open R&D-omgeving

“We bekijken het als een virtuele power plant”, zegt Wunderlich. “Naarmate we meer kennis vergaren, kunnen we het netwerk verder optimaliseren.” De laboratoria van Siemens, NB Power en de universiteit hebben de krachten gebundeld op R&D-gebied. Van deze open testomgeving kunnen ook andere bedrijven gebruik maken. Zo’n 40 bedrijven uit New-Brunswick en Oost-Canada hebben dit al gedaan, tendens stijgend. Op die manier is in het oosten van Canada een ware hub voor Smart Energy Innovation ontstaan. “Het is een filosofie geworden die zich als een olievlek uitbreit.” In het kader van SGIN krijgen start-ups ondersteuning bij de ontwikkeling van duurzame technologie. Er zijn al oplossingen ontwikkeld voor o.a. het laden en monitoren van e-cars en duurzame klimaatregeling in gebouwen. Daarnaast hebben NB Power, Siemens en de National Research Council geëxperimenteerd met intelligente thermostaten om pieken in het energieverbruik te verkleinen.

Grote variatie

De Canadese overheid ondersteunt het SGIN via de Atlantic Canada Opportunities Agency. Ook de provinciale overheid biedt ondersteuning. Canada heeft een interessante jurisdictie op energiegebied. Er is geen overkoepeld nationaal energiebeleid. Wunderlich: “Dit heeft te maken met de grootte van het land en de geografische diversiteit. De afstand tussen de oost- en westkust is ongeveer gelijk aan die tussen Oost-Canada en Amsterdam. Alle regio’s beschikken over natuurlijke resources, maar de energiebehoefte verschilt van regio tot regio. Iedere jurisdictie tracht leiderschap te tonen bij de energie-uitdagingen waar zij mee te maken heeft. Op die manier werken we allemaal aan een beter klimaat en investeren we in global leadership.”

Canada is lid van het International Smart Grid Action Network (ISGAN), waar ook veel G20-landen deel van uitmaken. Het land beschouwt zijn duurzame energieoplossingen ook als een exportproduct. Wunderlich: “We voeren onze smart grid solutions al uit naar de rest van de wereld en staan open voor samenwerking met nieuwe partners, ook in Nederland.”

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel