Via de NEN1010 is het beveiligen van elektrische installaties tegen vlambogen als aanbeveling opgenomen in het Bouwbesluit. Verzekeraar Delta Lloyd adviseert zijn klanten om hier goed naar te kijken.

Vlambogen ontstaan door het overspringen van elektrische lading tussen geleiders of binnen één geleider. In een beschadigde, vernauwde kabel kan na een proces van oxidatie en carbonisatie een kloofje in de ader ontstaan waardoor lading overspringt. Ook bij losse contacten ontstaat ruimte tussen de geleider en de aansluiting. Overspringende lading in combinatie met de aanwezigheid van brandbaar materiaal kan tot brand leiden. In Duitsland moeten elektrische installaties vanaf dit jaar verplicht beveiligd worden tegen vlambogen. Nederland heeft vlamboogbeveiliging via de NEN1010 opgenomen als aanbeveling in het Bouwbesluit.

Brandrisico’s

Verzekeraar Delta Lloyd staat achter een goede vlamboogbeveiliging. Veel ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van brandrisico’s in elektrische installaties. Dat zegt Jordy Otten, risicodeskundige bij Delta Lloyd. “In 2008 stelden wij vast dat een vierde van alle branden in gebouwen ontstaan in elektrotechnische installaties of daarop aangesloten elektrische apparaten en stekkerblokken. De normen die er lagen waren ontoereikend of onduidelijk. Het opnemen van de aanbeveling tot vlamboogbeveiliging in de NEN1010 zorgt voor meer duidelijkheid voor onze klanten.”

Bedrijfscontinuïteit

Eigenaren jordyfotovan elektrische installaties moeten voor de ingebruikname een veilige uitvoering borgen. Via de NEN 3140 kan men hier invulling aan geven. Inspectie is een onderdeel van deze norm. Delta Lloyd zag in de praktijk een groot verschil in de kwaliteit en omvang van de doorgevoerde inspecties. Otten: “Bovendien focust de NEN 3140 op het voorkomen en beperken van letselschade. Wij wilden ook de nadruk op brandpreventie leggen. Een brand heeft vaak een grote impact op de bedrijfscontinuïteit. Daarom hebben we de inspectiemethode ElektraGarant ontwikkeld. We adviseren klanten volgens deze methode hun elektrische installaties te inspecteren om het brandrisico te beheersen en stellen het in sommige gevallen verplicht.”

NTA 8220

ElektraGarant is in 2015 door Delta Lloyd gedeeld met het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI, de branchevereniging van installateurs en inspecteurs. De methodiek vormde een belangrijke basis voor de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220 waarnaar verzekeraars in hun clausules gaan verwijzen. De NTA 8220 biedt een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Een goede bronaanpak is volgens Otten essentieel. “Elektrische installaties zijn dynamisch: ze worden in de loop der jaren vaak stapsgewijs verder uitgebreid. Ingeklemde snoeren of slechte verbindingen kunnen leiden tot brand.”

Veilig afschakelen

Vlamboogbeveiliging wordt door Delta Lloyd nog niet concreet benoemd in de preventieadviezen, maar de verzekeraar gaat dit wel oppakken. Om kennis te vergaren over het fenomeen zocht Otten het gesprek met Siemens, dat oplossingen levert om het optreden van vlambogen te voorkomen. “Wij bevelen vlamboogbeveiliging van harte aan omdat het de risico’s op brand reduceert”, aldus Otten. “Een aantal inspecteurs en installateurs kent het verschijnsel niet en weet dus ook niet dat automaten en aardlekschakelaars geen beveiliging vormen tegen seriële vlambogen. Als een vlamboog optreedt, is het belangrijk om de middelen te hebben om de installatie veilig af te schakelen.”

Gedeeld belang

Otten noemt het beveiligen van installaties tegen brand een gedeeld belang. “Zowel wijzelf als onze klanten zitten er niet op te wachten dat door brandschade de activiteiten van de klant moeten worden stilgelegd. We reiken onze klanten dan ook veel preventieve maatregelen aan. En wijzen hen onder meer op de risico’s van vlambogen.”

Meer weten over brandpreventie? Kijk op deze site.

 

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel