Monumentale panden en veestallen bevatten vaak veel brandbare materialen, zoals hout en stro. Hierdoor zijn ze extra kwetsbaar voor brand. Een goede vlamboogbeveiliging als aanvulling op aardlekschakelaars en installatieautomaten is binnen dergelijke omgevingen geen overbodige luxe. De vlamboogtechnologie van Siemens werd dit najaar voor het voetlicht gebracht op de TU Boot .

Op 15 april 2019 keek de hele wereld toe hoe de Notre-Dame in Parijs ten prooi viel aan een verwoestende brand. Onder meer de centrale torenspits van de beroemde kathedraal ging voorgoed verloren. De schade loopt in de honderden miljoenen en het zal nog jaren duren voor de Notre-Dame heropgebouwd is. In binnen- en buitenland wakkerde de brand de discussie aan over brandbeveiliging in monumentale panden. In historische gebouwen is dan ook naast oude elektrische bedrading vaak veel droog hout aanwezig. Ze zijn hierdoor extra kwetsbaar voor brand. Hetzelfde geldt voor veestallen, waar hout, hooi, stro en stof het risico op brand verhogen.

Brandveilige veestallen

De cijfers liegen er niet om: in Nederland breekt zo’n 30 keer per jaar brand uit in een monumentaal gebouw en kwamen vorig jaar maar liefst 122.000 dieren om door stalbranden. Omdat veestallen vaak op afgelegen locaties liggen, kan de brandweer ze niet altijd tijdig bereiken. Om het aantal stalbranden terug te dringen, stelden boerenorganisaties in 2018 samen met de overheid, brandweer, dierenbescherming en verzekeraars het actieplan ‘Brandveilige veestallen’ op. Regelmatige inspectie van de elektrische installatie is een van de preventieve maatregelen in dit plan. Eén derde van alle branden in Nederland is dan ook terug te voeren op defecten in elektrische installaties. Vooral het optreden van vlambogen vormt een groot gevaar.

Vlamboogvorming

Vlambogen ontstaan door het overspringen van elektrische lading tussen geleiders of binnen één geleider. Dit kan het gevolg zijn van beschadigde kabelisolatie, ingeklemde leidingen, afgebroken stekkers of losse contacten. Maar ook van doorgeknaagde kabels, wat zeker in stallen nogal eens voorkomt. Vonkvorming in combinatie met de aanwezigheid van brandbaar materiaal kan een pand in luttele seconden in lichterlaaie zetten.

Bouwbesluit

In Duitsland is het beveiligen van elektrische installaties tegen vlambogen al verplicht, maar in Nederland wordt dit via de NEN1010 slechts aanbevolen in het Bouwbesluit. Onder meer verzekeraar Delta Lloyd adviseert klanten hier goed naar te kijken. De technologie om vlambogen te voorkomen is de laatste jaren sterk doorontwikkeld. Al in 2012 bracht Siemens als eerste fabrikant onder de IEC-normen AFDD op de markt (Arc Fault Detection Device). Inmiddels is de derde generatie van deze technologie verkrijgbaar. AFDD’s meten continu de intensiteit, duur en tussenpozen van de ruis die wordt veroorzaakt door de vlamboogspanning en -stroom. Ze kunnen zowel parallelle als seriële vlambogen detecteren. Bij acuut gevaar schakelen ze de stroomkring onmiddellijk af. Ze vormen hiermee een waardevolle aanvulling op conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten, die vlambogen meestal niet kunnen waarnemen.

 

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel