Naarmate het aandeel duurzame energie voor het opwekken van energie stijgt, neemt ook het aantal omvormers in het elektriciteitsnet toe. Dit leidt ertoe dat hoge frequenties in het elektriciteitsnet steeds vaker voorkomen. Deze hoge frequenties hebben een negatief effect op de kwaliteit van aanvoer, ook wel stroomkwaliteit (power quality, PQ) genoemd.

Volgens het Europese rapport over de stroomkwaliteit zorgt slechte stroomvoorziening in het stroomnet jaarlijks voor een schade van meer dan €150 miljard in alleen al de zestien geselecteerde hoofdindustrieën in Europa. Hoe nauwkeurig kunnen fluctuaties in de stroomkwaliteit in de praktijk worden geïdentificeerd? En wat zijn de kenmerkende storingssignalen die tijdens een normale werkdag voorkomen? De whitepaper die u hieronder kunt dopwnloaden geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om problemen met de stroomkwaliteit te herkennen en op te lossen.

Prosumers

De overgang naar een nieuwe energiemix is in volle gang. De traditionele opvattingen over energiestromen – van de producent naar de consument – komen niet meer overeen met de werkelijkheid in het elektriciteitsnet. Ondernemingen en huishoudens zijn “prosumers” geworden (een neologisme uit de begrippen “producers” en “consumers”), met grote schommelingen als het gaat om eisen en opgewekte hoeveelheden energie.

Energiepieken

De voortdurende groei in opgewekte energie als gevolg van windenergie en zonnepanelen heeft een duidelijke invloed op zowel stroomnetwerken als consumenten, waarbij ook systeemgrenzen worden overschreden. Schommelingen in de kwaliteit van de aanvoer zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Volgens het Europese rapport over de stroomkwaliteit is dertig tot veertig procent van alle ongeplande stilstandtijden van installaties het gevolg van ontoereikende aanvoerkwaliteit. In alleen al de zestien geselecteerde hoofdindustrieën in Europa komt dit overeen met een jaarlijkse schade van €150 miljard, een bedrag dat steeds verder toeneemt.

Thermisch belasten

Ondernemingen die hun energiepieken afdekken met fotovoltaïsche systemen (PV), hebben soms weinig reden tot vreugde als de zon schijnt. Onopgemerkte defecten in PV-omvormers kunnen tot ongewoon hoge toevoer leiden, wat onregelmatigheden in het gebruik van machines en installaties kan veroorzaken. Maar deze problemen zijn niet altijd het gevolg van omvormers voor duurzame energie. Vaak ligt de oorzaak van het probleem veel dichterbij – namelijk bij de onderneming zelf. Niet-lineaire verbruikers zoals motoren met een niet-lineaire stroom-spanningscurve of fluorescentielampen kunnen tot problemen met de stroomkwaliteit leiden, zoals het onbedoeld activeren van vermogensschakelaars of het thermisch belasten van condensatoren en kabels. Dit geldt niet alleen voor de productie, maar ook voor administratieve omgevingen waar gelijkstroom voor IT-infrastructuur (printers, notebooks en servers) de aanvoerkwaliteit negatief kan beïnvloeden.

Monitoring

Terwijl traditionele energiebedrijven over uitvoerige en zeer specifieke kennis over de kwaliteit van stroomnetwerken beschikken, voldoen veel van de nieuwe “prosumers” hoogstens aan de minimale eisen zoals die in de richtlijnen en normen zijn vastgelegd. De normale, dagelijkse praktijk wordt echter gekenmerkt door een groot aantal interacties tussen opwekking en verbruik, waardoor scholing en meer aandacht cruciaal zijn. Dit betekent ook een gedifferentieerde aanpak van individuele signalen, voortdurende monitoring en uitwerken van maatregelen om systeemstoringen, stilstandtijden en de hieruit voortvloeiende kosten te voorkomen.

Onze oplossingen en producten vindt u op siemens.com/powermonitoring

Download de whitepaper hier.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel