Lagere operationele kosten, meer energie-efficiëntie en duurzaamheid – slimme analyse van de energiedata in gebouwen maakt het mogelijk. Aangezien data op zich geen informatie bevatten, zijn processen nodig om patronen en structuren te herkennen. Het cloud-gebaseerde energiebeheerplatform Navigator helpt bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

In verschillende sectoren worden al methodes gebruikt om beslissingen te nemen op basis van Key Performance Indicators. De algoritmes die big data-analisten ontwikkelen, helpen onder meer bij het opstellen van marketingstrategieën, het aanscherpen van financiële prognoses en het aanpassen van factureringssystemen.

Big data-oplossingen

Voor de analyse van energiestromen in gebouwen worden big data-modellen nog niet breed toegepast. Dit bevestigt een door Siemens ondersteund marktonderzoek van de Amerikaanse bedrijfsanalist GreenBiz: slechts 44% van de grote bedrijven die meer dan vijftig gebouwen beheren, gebruikt big data-oplossingen. Nochtans zijn op de markt tal van (energie)beheersystemen voor gebouwen verkrijgbaar die enorm veel data genereren.

Lagere operationele kosten

Het is een illusie te denken dat er 1 databeheeroplossing voor alle gebouwen en alle organisaties bestaat. Het vinden van de juiste oplossing is maatwerk. 99% van de ondervraagde bedrijven in de GreenBiZ-studie noemt het verminderen van de operationele kosten het primaire doel van databeheer. Operationele kosten maken dan ook 71% uit van de totale gebouwexploitatiekosten. 94% van de bedrijven wil de energie-efficiëntie verhogen. Verder wil men duurzaamheidsdoelen bereiken zonder het comfort van de gebouwgebruikers te beperken. Bedrijven hopen ook de beschikbaarheid van gebouwtechnologie te verbeteren en de levensduur te verlengen, bedrijfscontinuïteit te garanderen en te voldoen aan de wettelijke regels en voorschriften.

Eén centraal systeem

Welke doelen daadwerkelijk via big data-analyse kunnen worden bereikt, is sterk afhankelijk van de organisatie zelf. Kennis van energiekwesties en gebouwsystemen, maar ook beschikbaarheid van financiële en personele middelen spelen een rol. Databases van verschillende systemen dienen te worden samengevoegd tot één centraal systeem dat data bundelt en converteert naar informatie. Big data dataprojecten voor facility management vereisen dan ook de ondersteuning van de IT- en financiële afdelingen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Een technisch fundament en goede tools zijn belangrijk, maar vormen niet de ultieme oplossing voor alles. Experts moeten het proces actief ondersteunen. Zij kunnen op basis van hun ervaring situaties op de juiste manier interpreteren en tijdig corrigerende maatregelen nemen. Na de implementatie van een data-analysetool zijn monitoring door experts en voortdurende investeringen noodzakelijk. Zo dient men rekening te houden met wijzigende regelgeving, het bijwerken van duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf en de levensduur van de gebouwen en infrastructuur. Er is momenteel een tekort aan experts die analysetools voor gebouwbeheer kunnen selecteren en implementeren. Ook kosten spelen een remmende rol. 43% van de bedrijven uit de GreenBiz-studie wil in de toekomst big datamethodes gebruiken voor energiebeheer, maar heeft nog geen energiebeheeroplossing geïmplementeerd. De redenen: gebrek aan middelen om de oplossing te implementeren en te ondersteunen.

Effectief gebruiken

Omdat onvolledige of foutieve data tot verkeerde conclusies en acties kunnen leiden, is het belangrijk om de betrouwbaarheid van data continu te valideren. De kwaliteit en kwantiteit van data moet goed zijn. De meeste bedrijven verzamelen voor hun big data-projecten KPI´s op basis van de facturen van nutsbedrijven, energiemeters en gebouwautomatiseringssystemen. Slechts 49% van de bedrijven is tevreden met de kwantiteit en kwaliteit van de data. 44% is uitgesproken ontevreden. Om verzamelde data effectief te kunnen gebruiken, wordt eerst eerst vastgesteld welke data vereist zijn. Vervolgens bepaalt men hoe deze data worden genereerd en geconsolideerd. De data dienen een volledig overzicht op te leveren en gedetailleerd genoeg zijn om tot verbeteringen te kunnen leiden.

Energiebeheerplatform Navigator

Siemens’ Navigator is een uitgebreid pakket met consultancydiensten voor planning en implementatie, kennis van gebouwendata-analyse en adequate softwaretools. Siemens ontwikkelde dit cloud-gebaseerde energiebeheerplatform op basis van Sinalytics-technologie. De aanpasbare, schaalbare en gebruiksvriendelijke software fungeert als een portal voor bevoorradingsbeheer, systeemprestaties en compliancerapportage. Navigator verbindt middelen, data, processen en mensen. De technologie biedt een bedrijfsbreed overzicht van energie- en operationele prestaties. Het platform is geschikt voor individuele gebouwen, gebouwencomplexen, complete bedrijventerreinen en virtuele netwerken met honderden of duizenden locaties.

Energie-efficiëntie

Navigator monitort op transparante wijze gebouwsysteemprestaties, energievraag en energielevering. Het verzamelt en analyseert zeer nauwkeurig grote hoeveelheden gebouwendata. Dit vormt de basis voor onder meer energie- en CO2-rapportages en implementatie van maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen. Op die manier helpt Navigator bedrijven toekomstgerichte beslissingen te nemen en duurzaamheid te verhogen.

Reageer op dit artikel