Hoe connectiviteit en intelligentie onze energievoorziening veranderen

Energieverdeling, IT en het internet groeien steeds meer naar elkaar toe. De productiefaciliteiten zijn tegenwoordig al geautomatiseerd en onderling verbonden. Deze trends hebben invloed op de planning en het ontwerp van de elektrische energieverdeling en spelen ook een belangrijk rol in de digitale transformatie zoals die gaande is in industrie, gebouwen en infrastructuur. Een consistente integratie van de onderliggende systemen en componenten in automatiserings- en digitaliseringsomgevingen brengt belangrijke concurrentievoordelen voor de exploitanten van gebouwen en industriële installaties.

Ontsluiting van het potentieel van digitalisering

De digitale transformatie binnen industrie en infrastructuur ontsluit een enorm potentieel voor exploitanten van installaties en gebouwen. Dankzij de transparantie van systeemdata kunnen bedrijven de productiviteit en efficiency van hun hele bedrijfsvoering en gebouw-exploitatie aanzienlijk opschroeven. Door zwakke plekken in het energieverbruik te identificeren en met eenvoudige middelen te corrigeren, kunnen de energiekosten in korte tijd met tien procent omlaag worden gebracht. Besparingen tot wel dertig procent zijn haalbaar, wanneer er nog andere energieslorpers worden geïdentificeerd, situaties van piekbelasting worden vermeden en wanneer de energiezuinigheid wordt geoptimaliseerd in het productieproces of de gebouwexploitatie. Zulke maatregelen kunnen ook helpen om storingen en downtime te voorkomen en om een betrouwbare stroomvoorziening te waarborgen.

Vereenvoudigde engineering

Een gedigitaliseerde automatiseringsomgeving gebaseerd op een betrouwbare energieverdeling biedt belangrijke voordelen gedurende de hele levenscyclus van een installatie, van planning en exploitatie tot en met het onderhoud. Siemens biedt intelligente tools waarmee elektrische energieverdeling eenvoudig in een gedigitaliseerde omgeving kan worden geïntegreerd. Dit maakt de weg vrij voor datatransparantie op het gebied van systeemstatusinformatie en hun energievoorziening in zowel industrie als infrastructuur.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel