Siemens, New Brunswick Power (NB Power) en Nova Scotia Power (NSP) ontvangen CAD 35,66 mln aan federale financiering voor een gezamenlijk pilot-project waarin de uitdagingen en mogelijkheden van de Canadese energietransitie worden geanalyseerd.

De partners zullen in real-time onderzoeken en testen hoe in het net van de toekomst de integratie van hernieuwbare energiebronnen kan worden geoptimaliseerd, de netstabiliteit kan worden gewaarborgd en de decentrale distributie kan worden beheerd, met als doel een beter elektriciteitsbeheer op provinciaal niveau, verlaging van de toekomstige stroomkosten van consumenten en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De pilot, officieel het Smart Grid Atlantic-project genoemd, wordt deels gefinancierd door het Strategisch Innovatiefonds van de Canadese overheid.

“Onze overheid gaat zorgen voor goedkopere energie en een betrouwbaarder elektriciteitsnet in New Brunswick en Nova Scotia”, aldus Navdeep Bains, minister van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling. “Met onze strategische investering in dit Siemens-project worden nieuwe banen voor de middenklasse gecreëerd, wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd en wordt onze positie als wereldleider in schone technologieën versterkt.”

“Deze samenwerking wordt echt baanbrekend. Samen met NB Power en Nova Scotia Power ontwikkelen en implementeren we een krachtig, cloud-gebaseerd Energy System Platform (ESP), waardoor iedereen kan deelnemen aan de energiemarkt”, aldus Faisal Kazi, President en CEO van Siemens Canada. “Het ESP maakt gegevensanalyse mogelijk, zorgt voor connectiviteit, en biedt ontwikkelaars tools om klantgerichte toepassingen en diensten te creëren. Het platform optimaliseert bovendien het hele elektriciteitsnet en zal de transitie naar een groenere toekomst versnellen, niet alleen in Canada, maar over de hele wereld”.

Siemens is verantwoordelijk voor de R&D van de ESP-software, die in Canada zal worden geproduceerd. NB Power en NSP zorgen voor de benodigde bedrijfsmiddelen en klantenbetrokkenheid om deze platforms in reële scenario’s en in real-time te demonstreren en te testen. Siemens en haar partners hebben ook afgesproken om nauwer samen te werken met hoger-onderwijsinstellingen, wat meer genderdiversiteit onder het personeel stimuleert, zorgt voor meer in Canada geproduceerde intellectueel eigendom, en de binding met lokale inheemse gemeenschappen in de schone energiesector bevordert.

“Onze klanten rekenen op ons voor betrouwbare, betaalbare en schone energie. Omdat we in Canada de CO2-uitstoot steeds verder willen afbouwen, hebben we innovatieve oplossingen nodig om ons net toegankelijk te maken voor nieuwe energiebronnen. Afhankelijk van de goedkeuring door onze toezichthouder geeft de investering in het Amherst Smartgrid Project ons meer inzicht in hoe we nieuwe technologieën het beste kunnen integreren om onze klanten van dienst te zijn, terwijl we Amherst presenteren als een vooruitstrevende gemeenschap met intelligente energieoplossingen,” aldus Karen Hutt, President en CEO van Nova Scotia Power.

“Ons doel is om de resterende 20 tot 25 procent van onze energieopwekking waarbij CO2 wordt geproduceerd geleidelijk uit te faseren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat onze klanten niet te maken krijgen met de aanzienlijke tariefverhogingen die de energietransitie elders op de wereld met zich meebrengt. De enige manier om in de toekomst een volledig duurzame energievoorziening te realiseren is het gebruik van smart-grid-technologieën die de acceptatie van kleinschalige hernieuwbare bronnen binnen het net vergemakkelijken,” aldus Gaëtan Thomas, President en CEO bij NB Power. “Met deze nieuwe federale investeringen kunnen we onze pilot-projecten en tests sneller uitvoeren, om ervoor te zorgen dat onze klanten in New Brunswick een groener stroomnet krijgen, zonder de disruptieve gevolgen die we in andere delen van de wereld zien”.

De financiering werd vandaag in Amherst, Nova Scotia, aangekondigd door Bernadette Jordan, minister van Plattelandsontwikkeling, en in Fredericton, New Brunswick door Matt DeCourcey, parlementair secretaris van de minister van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap en parlementslid voor Fredericton, namens Navdeep Bains, minister van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel