Siemens heeft opnieuw een opdracht ontvangen van de Duits-Nederlandse netbeheerder TenneT voor de levering van een netwerkaansluiting voor offshore-windparken in de Duitse Noordzee. De onderneming gaat de complete techniek leveren voor de efficiënte gelijkstroomtransmissie voor de netwerkaansluiting DolWin6.

De Spaanse partner Dragados Offshore S.A. is een gerenommeerde hoofdaannemer in de energiebranche en is in dit project verantwoordelijk voor de bouw en offshore-installatie van het bijbehorende platform. De gelijkstroomkabels worden geleverd door kabelfabrikant Nexans. De levering en het leggen van de kabels maken deel uit van een afzonderlijke aanbesteding van TenneT en behoren daarom niet tot de leveringsomvang van Siemens. De opdrachtwaarde voor Siemens beloopt vele honderden miljoenen euro’s. Na oplevering zal DolWin6 bijna een miljoen Duitse huishoudens van stroom kunnen voorzien. De commerciële inbedrijfstelling staat gepland voor 2023.

Duurzame energiebronnen

“DolWin6 is een nieuwe mijlpaal voor het welslagen van de energietransitie. We zijn geweldig blij met deze opdracht van TenneT voor het realiseren van opnieuw een offshore-netwerkaansluiting in de Duitse Noordzee. Daarmee is Siemens bij zes van de tien gelijkstroomprojecten betrokken als technologische partner”, zegt Ralf Christian, CEO van de Siemens-divisie Energy Management . “Nadat BorWin3 en DolWin6 in bedrijf zijn genomen, zal met de meest moderne Siemens-techniek circa 4,7 Gigawatt elektrisch vermogen uit duurzame energiebronnen met lage verliezen en hoge betrouwbaarheid naar het vaste land worden getransporteerd. Dat is voldoende om bijna vijf miljoen Duitse huishouden van stroom te voorzien die afkomstig is van milieuvriendelijke windenergie.”

Schakelinstallaties

Siemens levert de complete techniek voor de efficiënte transmissie van hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) en maakt daarbij voor het eerst gebruik van de compacte schakelinstallatie DC CS (direct current compact switchgear). Deze nieuwe gasgeïsoleerde schakelinstallatie voor 320 kilovolt (kV) gelijkstroom neemt in vergelijking tot de huidige luchtgeïsoleerde uitvoeringen tot wel 95% procent minder ruimte in beslag. Bij toepassing op een offshore-platform kan de grootte van het platform met ongeveer tien procent worden teruggebracht. Hiermee levert Siemens een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kosten voor netaansluitingen ten behoeve van offshore-windparken en daarmee aan de kostenpariteit van offshore-wind in het algemeen. De schakelinstallaties worden gemaakt in de productievestiging van Siemens in Berlijn. Overige componenten zoals HVDC-transformatoren en de stroomomvormers worden gemaakt in de Siemens-fabrieken in Neurenberg. Het offshore-platform wordt door partner Dragados gebouwd in het Spaanse Cadiz en vervolgens naar de installatielocatie gesleept. Siemens is verantwoordelijk voor de complete bouw van het HVDC-landstation in Emden Ost, waar de onderneming op dit moment de onshore-converters voor de gelijkstroomaansluiting BorWin3 bouwt.

Ondergrondse kabel

De netwerkaansluiting DolWin6 heeft een lengte van circa 90 km en kan meerdere offshore-windenergiecentrales met het vaste land verbinden. In een aanbesteding die door de Duitse nationale netwerktoezichthouder is uitgeschreven, dingen meerdere offshore-windparken naar een aansluiting op DolWind6. Het project Gode Wind 3 heeft reeds een gunning verkregen; meerdere offshore-windparken zullen in de komende ronde op de felbegeerde netaansluiting bieden. De wisselstroom die met een spanning van 155 kV door de windcentrales wordt geleverd, wordt op het offshore-platform DolWin6 omgezet in 320 kV-gelijkstroom en via een zeekabel met een lengte van circa 45 kilometer naar Hilgenriedersiel op het vaste land getransporteerd. Op zee wordt de kabel via horizontale boorgaten onder het eiland Norderney doorgeleid. Op het vaste land wordt de stroom via een ondergrondse kabel die eveneens circa 45 kilometer lang is naar Emden/Ost getransporteerd. Hier bouwt Siemens nog een converterstation dat de gelijkstroom weer omzet in wisselstroom, die vervolgens het hoogspanningsnet in wordt geleid.

HVDC Plus

De door Siemens toegepaste convertertechnologie HVDC Plus maakt gebruik van de zogeheten Voltage-Sourced-Converters in Modular-Multilevel-Converter-techniek (VSC MMC). Als pionier in VSC-MMC-techniek is Siemens technologisch toonaangevend op dit gebied. In tegenstelling tot klassieke HVDC-varianten die alleen in netwerken met voldoende kortsluitvermogen kunnen worden toegepast, zijn met HVDC Plus-installaties ‘black starts’ van eilandnetwerken mogelijk. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de exploitatie van een offshore-netwerk. De modulaire VSC-techniek vermindert de complexiteit en daarmee de benodigde ruimte van de installaties – en dat is juist bij gebruik op offshore-platformen een essentiële voorwaarde. Bovendien zorgt HVDC Plus voor een vrijwel ideale sinusvormige wisselspanning en een afgevlakte spanning in de gelijkspanningskring. Hierdoor komt de noodzaak voor harmonische filters te vervallen.

Vijf miljoen huishoudens

In totaal implementeert Siemens nu zes van de tien Noordzee-netaansluitingen in gelijkstroomtechniek voor Tennet. De vorige projecten zijn: HelWin1 (576 MW) en HelWin2 (690 MW) voor de kust van Helgoland, BorWin2 (800 MW) voor de kust van Borkum alsmede SylWin1 (864 MW) voor de kust van Sylt. Deze netaansluitingen zijn in 2015 achtereenvolgens in bedrijf gegaan, de projecten BorWin3 (900 MW) en nu ook DolWin6 (900 MW) worden op dit moment gerealiseerd. Na oplevering van alle projecten hebben de gelijkstroom-netwerkaansluitingen met Siemens-techniek een transmissievermogen van 4,7 Gigawatt – voldoende om bijna vijf miljoen huishoudens van energie te voorzien.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel