Con Edison Company uit New York en Orange & Rockland Utilities (O&R), beide exploitatie-ondernemingen van Consolidated Edison, Inc., zijn begonnen met de introductie van hun geavanceerde meters na de succesvolle initiële implementatie van de Siemens EnergyIP-software voor het beheren van metergegevens. De softwaretoepassing is geïmplementeerd door OMNETRIC Group, actief in de energiesector, die technologische diensten levert aan Siemens en Accenture.

Het programma van Con Edison maakt gebruik van informatie over energieverbruik om de betrouwbaarheid van het net te verbeteren en het aantal stroomstoringen terug te dringen. Daarnaast wil Con Edison de betrokkenheid van haar klanten vergroten en de integratie van duurzame energie in het elektriciteitsnet mogelijk maken. De EnergyIP datahub is sinds begin juni 2017 in gebruik en geeft Con Edison als één van de eerste energieleveranciers in Amerika de mogelijkheid om gegevens van elektrische meters vrijwel in realtime te registreren en te verwerken.

Intelligent meterproject

“Door onze samenwerking met OMNETRIC Group en Siemens maakt EnergyIP nu integraal deel uit van het toekomstige energiesysteem van New York. Dankzij deze samenwerking kunnen we nu onze doelstellingen voor ons intelligente meterproject realiseren en in de toekomst onze strategie ‘Reforming the Energy Vision’ voor de hele staat New York verwezenlijken,” aldus Jamie Prettitore, directeur Advanced Metering Infrastructure bij Con Edison.

“Samen met OMNETRIC Group is Siemens trots op de samenwerking met Con Edison en Orange & Rockland voor de ontwikkeling van oplossingen en de implementatie van EnergyIP voor ondersteuning bij de introductie van ruim vijf miljoen intelligente elektriciteits- en gasmeters,” zegt Thomas Zimmermann, CEO van de Digital Grid Business Unit van de Siemens-divisie Energy Management. “Dankzij haar krachtige en geavanceerde mogelijkheden voor het verwerken van gegevens functioneert de EnergyIP-oplossing als een platform voor het effectieve beheer van het alsmaar toenemende gegevensvolume in het elektriciteitsnet.”

Laagspanningsnetwerk

“De nauwe samenwerking tussen het team van OMNETRIC Group en Siemens, Con Edison en Orange & Rockland maakte de succesvolle implementatie van de eerste fase van het programma mogelijk: de inbedrijfstelling van de eerste meters in juli,” aldus Craig Cavanaugh, CEO van OMNETRIC Group in Noord-Amerika. “Het nutsbedrijf merkt nu al, dat EnergyIP niet alleen een beheersysteem voor metergegevens is: het systeem verwerkt ook informatie over het laagspanningsnetwerk, waarmee de betrouwbaarheid en efficiëntie van het netwerk kan worden verbeterd.

Algoritmes

Voorheen werden de gegevens rechtstreeks op de meters afgelezen door medewerkers van Con Edison en Orange & Rockland. Dankzij OMNETRIC Group kan het nutsbedrijf met de EnergyIP-oplossing automatisch elke vijftien minuten de verbruiksgegevens bij de meters opvragen en deze gebruiken om de de gas- en energierekeningen van haar klanten voor te bereiden. Het EnergyIP-platform maakt bovendien gebruik van complexe gegevensanalyses en geavanceerde algoritmes waarmee stroomstoringen sneller dan ooit kunnen worden gelocaliseerd en verholpen. Daarnaast kunnen de gegevens in realtime worden doorgestuurd naar de energiemarkt om de integratie en regulering van duurzame energiebronnen te optimaliseren.

Netefficiëntie

Het intelligente stroomnetproject van Con Edison ondersteunt ook de “Reforming the Energy Vision” -strategie (REV) van New York. Doel is een algehele heroriëntatie met betrekking tot de energievoorziening van de stad om de netefficiëntie te verbeteren, de kwetsbaarheid van de energievoorziening voor milieurampen te minimaliseren en de CO2 uitstoot te verminderen.

Over OMNETRIC

OMNETRIC Group is een onderneming voor technologische dienstverlening en een joint venture van Siemens. De onderneming wil energieleveranciers laten profiteren van digitale energiesystemen door hun energie-activiteiten te integreren met IT en zo hun bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. OMNETRICs wereldwijde team met experts op het gebied van engineering, IT, veiligheid en data beschikt over uitgebreide industriële ervaring en ondersteunt klanten bij het ontdekken en exploiteren van data-intelligentie om te kunnen profiteren van industriële veranderingen en om nieuwe businessmodellen te realiseren.
OMNETRIC ondersteunt klanten sinds 2014 en is een inventieve onderneming voor technologische dienstverlening en een joint venture tussen Siemens AG en Accenture. Ga voor meer informatie naar www.OMNETRICgroup.com

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel