Onze energiesystemen veranderen op ongekende schaal. En hoewel de oorzaken van die verandering en de impact ervan per regio kunnen verschillen, zijn er toch een aantal belangrijke algemene tendenzen die wereldwijd de dynamiek in de markt bepalen.

Dubbelklik de film om deze op volledig scherm te zien

Belangrijke aanjagers voor verandering
Op weg naar een nieuwe, betere energie-economie

De wereldwijde reductie in het gebruik van steenkool bijvoorbeeld maakt elektriciteit tot een steeds belangrijker energiebron in tal van industrieën en op allerlei terreinen van de samenleving. Daarnaast verandert ook het voorheen gecentraliseerde energiesysteem, nu belangrijke assets steeds meer gedecentraliseerd worden. Die tendens begon bij de energieopwekking, maar breidt zich nu uit naar gebieden als opslagoplossingen en micronetwerken. De groeiende democratisering van de energie-economie speelt hier een belangrijke rol, met verbruikers die veel meer actieve betrokkenheid vragen van energiebedrijven.

Tegelijkertijd grijpt in de steeds verder digitaliserende wereld waarin we leven de verandering om zich heen in een tempo dat elke speler dwingt snel en daadkrachtig te handelen. Onder de streep betekenen al deze factoren dat alle spelers in de markt zich voor veel grotere technologische en commerciële uitdagingen geplaatst zien. Maar ze bieden tevens een heel scala aan nieuwe kansen, die ondernemingen de gelegenheid bieden hun positie in de markt te versterken of zelfs volledig opnieuw te definiëren.

Openstaan voor verandering
Wegwijs in de energiemarkt – met tempo en focus

Om de verandering in de energiewereld effectief het hoofd te kunnen bieden, moeten de spelers in de markt een geheel nieuwe mindset aannemen en zich instellen op een volledig nieuwe manier van zakendoen in elke schakel van de waardeketen, van opwekking tot verbruik. Innovatieve technologieën, softwareoplossingen en businessmodellen zijn allesbepalende factoren voor zowel de spelers in de markt als het energiesysteem als geheel.

Succes door agiliteit

Nog steeds zijn er tal van onbeantwoorde vragen en liggen er uitdagingen op de weg naar het energiesysteem van de toekomst. En alleen als alle spelers nauw en op transparante wijze met elkaar samenwerken, kan op die vragen en uitdagingen slagvaardig antwoord worden gegeven. Tegelijkertijd moeten aanbieders op elk moment garant staan voor een veilige, betrouwbare energievoorziening en hun business daarbij toch winstgevend houden. Voor energiebedrijven is het vermogen om dynamisch om te gaan met continue verandering en zich constant aan te passen aan nieuwe dynamieken in de markt een cruciale factor voor succes.

“Onze energiesystemen worden steeds complexer. Daarom is het van essentieel belang dat we op toekomstige trends weten te anticiperen en er snel op in weten te spelen. Dat is de enige manier om de stabiliteit van het systeem als geheel te waarborgen en ons zakelijk succes te continueren.” Prof. Dr. Michael Weinhold, CTO Siemens Energy Management

Deze organisaties moeten een open, klantcentrische corporate cultuur ontwikkelen, waarbinnen nieuwe ideeën snel en gericht vorm kunnen krijgen. Het onderhouden van een actieve dialoog met businesspartners wordt hierbij steeds belangrijker, omdat dit ondernemingen in staat stelt, hun innovatief vermogen te bundelen en naar een hoger plan te tillen, en er ook voor te zorgen dat nieuwe oplossingen naadloos kunnen worden geïntegreerd in bestaande systemen. Met name datatechnologieën kunnen ondernemingen de flexibiliteit verschaffen die ze nodig hebben om hun netwerken te beheren en uit te breiden, wanneer ze zich succesvol willen positioneren in de markt van de toekomst.

Er zijn allerlei manieren om de mindset en de benadering van de business ‘agile’ te maken als kernwaarde binnen een hele organisatie. Een agile cultuur maakt het voor ondernemingen mogelijk, dagelijkse activiteiten soepel af te wikkelen en tegelijk een scherpe focus te houden op de toekomst, zodat ze strategische groeikansen weten te identificeren en te benutten.

Agiliteit in vier kerngebieden
Het fundement leggen voor duurzaam succes

Transformatie van de energie-economie is het loslaten van bestaande structuren en het creëren van nieuwe uitdagingen voor het generieke systeem en voor alle marktpartijen. Dit proces biedt echter op allerlei gebieden ook kansen voor ondernemingen om verandering te gebruiken als aanjager van eigen succes. Door haar langdurige en nauwe samenwerking met klanten van uiteenlopende industrieën en uit tal van regio’s in de wereld heeft Siemens een diepgaand inzicht gekregen in deze uitdagingen. Deze inzichten heeft de onderneming vertaald in een gezamenlijk ontwikkeld portfolio van producten en oplossingen, aangevuld met dienstverlening op maat, om energiebedrijven in alle vier actiegebieden zo effectief mogelijk te ondersteunen.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel