Gemini markeert keerpunt in offshore wind

Op 8 mei heeft John Brace, voorzitter van de Raad van Bestuur van het offshore windpark Gemini, het park officieel in gebruik genomen. Het megawindpark, één van de grootste ter wereld, voegt 600MW toe aan de duurzame energie productiecapaciteit van Nederland. “We hebben het windpark binnen de geplande tijd, binnen het beschikbare budget en op een veilige manier gebouwd. Vanaf nu produceert Gemini ieder jaar 2,6 TWh aan duurzame energie en vermindert het de CO₂ uitstoot met 1,25 miljoen ton. Er worden vijfenzeventig tot honderd nieuwe banen gecreëerd. Daarmee levert Gemini een belangrijk bijdrage aan de verduurzaming van Nederland,” aldus Matthias Haag, algemeen directeur van Gemini.

Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond nam namens de KNRM een cheque van 10.000,- Euro in ontvangst. De Waddenvereniging ontving eveneens een cheque van 10.000,- Euro van Gemini. Haag: “Wij hebben in goed overleg een kabel kunnen leggen in het gevoelige Natura 2000 gebied, met respect voor de natuur en in geval van nood hadden wij zo nodig een beroep kunnen doen op de KNRM. We zijn beide organisaties bijzonder erkentelijk.”

Werkgelegenheid

Het beheer en het onderhoud van het windpark worden vanuit Eemshaven aangestuurd. Dit biedt jaarlijks werk aan vijfenzeventig tot honderd personen. De bouw heeft de afgelopen 2,5 jaar werkgelegenheid opgeleverd voor vijfhonderd personen per jaar. De bouw is voorspoedig verlopen. De start was in mei 2014, en in augustus 2016 is de laatste turbine geplaatst. Hoofdaannemers Van Oord and Siemens waren verantwoordelijk voor de bouw.

Anderhalf miljoen consumenten

Gemini zal de komende decennia voorzien in de energiebehoefte van anderhalf miljoen consumenten. Dit komt overeen met de energiebehoefte van de inwoners van de drie Noordelijke provincies bij elkaar. De afname van de CO₂ uitstoot is vergelijkbaar met de uitstoot van vijftigduizend personenauto’s die elk 25.000 kilometer per jaar rijden. Gemini ligt ver weg in de Noordzee, achter de horizon, op 85 kilometer boven de Groningse kust. Het windpark is niet zichtbaar vanaf de Groningse kust of vanaf de Waddeneilanden. Op deze locatie worden de hoogste en meest constante windsnelheden bereikt in de Noordzee. De gemiddelde windsnelheid is 36 km per uur.

Keerpunt

Gemini is één van de grootste en meest productieve windparken ter wereld. Het beslaat een oppervlak van 68 vierkante kilometer. Hier staan 150 Siemens windturbines met een capaciteit van 4.0MW en twee offshore hoogspanningssubstations, die elk met een exportkabel van 110 km lengte zijn verbonden met het landstation in Eemshaven, dat de elektriciteit omzet naar 380kV, waarna deze doorgaat naar de centrale van TenneT. Het windpark markeert een keerpunt in het denken over windenergie. De schaalgrootte stimuleerde de omslag naar grootschalige industriële bouw van offshore windparken en leverde een bijdrage aan een significante prijsdaling van duurzame energie. Het bouwen van windparken is efficiënter en kosteneffectiever dan ooit tevoren.

Gemini Wind Park app

Vier bedrijven hebben hun krachten gebundeld om Gemini mogelijk te maken: Northland Power (belang van 60%), Siemens (20%), Van Oord (10%) en HVC (10%). De bouw van het windpark vergde een investering van 2,8 miljard Euro. Het project is gefinancierd door vijfentwintig banken uit Azië, Australië, Europa, en Noord-Amerika. Gemini is het grootste offshore windpark dat op projectbasis is gefinancierd.

Gemini heeft een app beschikbaar gesteld waarmee u de windsnelheid op zee, de energieproductie van Gemini en de CO₂ reductie continu kunt volgen. U kunt de Gemini Wind Park app gratis downloaden via uw appstore.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel