In 2023 komt 16% van de energievoorziening in Nederland uit duurzame bronnen. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. De overheid heeft drie windenergiegebieden voor de Nederlandse kust aangewezen waar windparken worden gebouwd. Siemens Energy Management automatiseert en beveiligt de netaansluiting.

De doelstelling is ambitieus: over zes jaar moet er voor minimaal 4.450 megawatt vermogen aan windmolens op zee staan. Ze gaan zo’n vijf miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. De zones waarin de windparken worden gebouwd zijn Borssele, Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (zuid). In Borssele zijn vier kavels voor windturbines aangewezen.

Hoogspanningsstation

Netbeheerder TenneT laat vlakbij de toekomstige windparken twee platformen bouwen die elk twee kavels met windturbines bedienen. Per platform wordt 700 MW geleverd. Door middel van 220 kV-zeekabels (wisselstroom) worden de platformen voor de kust van Walcheren verbonden met het vasteland. De kabels komen vlakbij het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Borssele aan land en worden hierop aangesloten. Na het omzetten van de elektriciteit van 220 kV naar 380 kV gaat de windenergie via het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet naar de Nederlandse huishoudens. Volgens de planning gaat het eerste platform in 2019 in bedrijf, het tweede platform zal in 2020 volgen.

High Voltage Secondary System

Siemens Energy Management is door TenneT aangewezen als partner voor de realisatie van het High Voltage Secondary System (HVSS) op de platformen in Borssele en de daaropvolgende drie platformen voor de Hollandse Noord- en Zuidkust. TenneT heeft met Siemens een raamovereenkomst voor vier jaar afgesloten met de optie op verlenging tot drie keer één jaar. Met het Siemens HVSS worden de elektrische componenten op het platform beveiligd, gemonitord en bediend, zodat het netwerk optimaal blijft functioneren en de beschikbaarheid geborgd is. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan zorgt het systeem ervoor dat het storende onderdeel zo snel mogelijk wordt afgeschakeld om verdere problemen te voorkomen.

IEC 61850 normering

Voor het eerst binnen TenneT wordt de IEC 61850 normering toegepast. Dit zorgt voor een future proof design en interoperability voor de toekomst. Siemens verwierf de opdracht als turnkeyproject: van de engineering tot en met het in bedrijf stellen op het platform uit de kust.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel