Siemens Nederland gaat voor Eneco en Havenbedrijf Rotterdam een voorziening voor de levering van walstroom realiseren op de Landtong Rozenburg. Heerema Marine Contractors is met ’s werelds grootste kraanschepen de eerste klant.

Walstroom is gebruikelijk bij binnenvaartschepen, maar bij grote zeeschepen nog uitzonderlijk. De kraanschepen van Heerema die straks gebruik gaan maken van de groene walstroom zijn de grootste in hun soort ter wereld. Ze liggen geregeld in het Calandkanaal voor bijvoorbeeld onderhoud, of in afwachting van uitzending naar een klus. De stroom die zij dan nodig hebben voor kranen, pompen en andere elektrisch aangedreven voorzieningen, wordt nu nog opgewekt met dieselgeneratoren. Dit leidt onder meer tot CO2-uitstoot en geluidsoverlast.

De dieselgeneratoren van de schepen stoten jaarlijks ongeveer net zoveel stikstofoxide, zwaveldioxide en CO2 uit als vijfduizend dieselauto’s. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in. Door over te gaan op stroom komt daar een einde aan. Het is de bedoeling dat later ook andere terminals in de haven stroom gaan afnemen vanuit de walstroom installatie.

Siemens is als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en inbedrijfstelling van de walstroom voorziening. Speciale aandacht vraagt de conversie van 50HZ van het elektriciteitsnet naar 60HZ dat gevraagd wordt aan boord van de schepen. De installatie moet eind volgend jaar klaar zijn.

Op de Landtong Rozenburg bevindt zich ook een windpark van Eneco en komend jaar worden de huidige turbines vervangen door nieuwe exemplaren, waardoor het vermogen toeneemt van 12 MW naar 27 MW. Omdat er een kabel van het park naar de walstroominstallatie wordt getrokken, is er sprake van rechtstreekse levering. Voor het geval het onvoldoende waait, is er uiteraard een aansluiting op het distributienet van Stedin.

Siemens heeft wereldwijd meerdere walstroominstallaties voor zee- en cruiseschepen gerealiseerd. Een bekende is de aansluiting voor cruiseschepen in Hamburg. De aansluiting in Rotterdam is in soort en omvang echter uniek. De walstroom activiteiten zijn belegd in het relatief nieuwe segment Future Grid waarin ook de E-mobility en Opslag activiteiten zijn ondergebracht. Gezien de grote bijdrage aan het milieu en de leefomgeving in en bij havens wordt een sterke groei van de walstroom activiteiten verwacht.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel