Alleen digitalisering kan de overgang naar een multi-directioneel energiesysteem mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie een succes wordt, is de juiste strategie nodig – en een ervaren partner.

De systemen voor de opwekking, transport en distributie van energie ondergaan ingrijpende veranderingen. Het traditionele model waarbij elektrische energie centraal wordt opgewekt en gedistribueerd, maakt plaats voor flexibele systemen waarin duurzame energiebronnen, gedecentraliseerde generators, prosumenten en oplossingen voor energie-opslag moeten worden geïntegreerd. Netbeheerders vertrouwen meer dan ooit op technische systemen die zijn voorbereid op deze wijzigingen – op producten en oplossingen waarin de toekomst als het ware al is ingebouwd.

Internet of Things

Het internet of things (IoT) of internet der dingen, gaat de energiewereld zoals we die nu kennen veranderen, en daarmee ook de businessmodellen van succesvolle energiebedrijven. “Binnenkort zullen miljarden apparaten aangesloten zijn op het IoT, waardoor er een ware goudmijn van data ontstaat. Maar tot op heden wordt slechts 0,5 procent van die data gebruikt,” zegt Thomas Zimmermann, CEO van de business unit Digital Grid bij Siemens. “In dit snel veranderende en door decentralisatie en CO2-reductie gedreven energiesysteem is digitalisering een essentiële voorwaarde voor het creëren van toegevoegde waarde.” Voor Zimmermann heeft deze essentiële voorwaarde een naam: MindSphere, het open, cloud-gebaseerde besturingssysteem voor het IoT. “MindSphere verbindt randapparaten, het energienet en elektrische infrastructuurvoorzieningen snel en eenvoudig voor end-to-end gebruikssituaties en genereert op die manier inkomsten uit de revolutionaire impact die het internet der dingen op de energie-industrie heeft,” zo licht hij toe.

25 miljoen intelligente apparaten

De eerste stap waren de intelligente meters, die inmiddels al in veel landen over de hele wereld zijn geïnstalleerd. Ze leveren transparante verbruikswaarden, voorkomen niet-technische verliezen en verkleinen de afstand tussen nutsbedrijf en consument. “Intelligente meters zijn nog maar het begin,” aldus Zimmermann. “Er staat nog veel meer te gebeuren, zoals fotovoltaïsche omvormers, decentrale opslageenheden en elektrische auto’s.” Om al deze apparaten met succes in één enkel besturingssysteem te integreren, is diepgaande kennis vereist van de voorzieningen die in het energienet en de elektrische infrastructuur zijn geïnstalleerd, alsmede van de randapparaten in het net. “Siemens beschikt over deze diepgaande domeinkennis, alleen al omdat ongeveer 25 miljoen intelligente apparaten door onze klanten zijn geïnstalleerd – en in de komende jaren komen daar nog eens miljoenen bij.” De gegevens van deze apparaten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd met behulp van EnergyIP-toepassingen. Siemens ondersteunt de energie-industrie momenteel bij de overgang naar het cloud-gebaseerde MindSphere, waardoor nieuwe mogelijkheden en efficiëntieverbeteringen ontstaan die voorheen onmogelijk waren. Een dergelijke diepgaande kennis, zo benadrukt Zimmermann, is cruciaal om de betrouwbaarheid te waarborgen.

MindSphere

Toepassingen voor energiebeheer die momenteel op het EnergyIP-platform voor intelligente netwerken beschikbaar zijn (zoals EnergyIP Meter Data Management of de EnergyIP Analytics Suite), zullen geleidelijk aan beschikbaar worden gesteld via MindSphere. De cloud-gebaseerde structuur maakt snelle oplossingen in zeer dynamische omgevingen mogelijk. Siemens zal voortdurend nieuwe zogeheten MindApps ontwikkelen en biedt andere ondernemingen de mogelijkheid hetzelfde te doen. “MindSphere is een open platform voor schaalbare, wereldwijde IoT-connectiviteit en het ontwikkelen van toepassingen,” zegt Zimmermann. “Een ecosysteem met een open connectiviteit, een open API en een open partnernetwerk.”

Virtuele energiecentrales

Voor degenen die MindSphere gebruiken om door data mining inkomsten uit netgegevens te genereren, voorziet Zimmermann potentiële nieuwe zakelijke mogelijkheden. “Software is op de eerste plaats een productiviteitstool, ook in de wereld van het IoT, en veel klanten hebben bij het gebruik van een automatiseringstoepassing voor hun processen een terugverdientijd van minder dan anderhalf jaar,” zegt hij. “Maar het zijn de nieuwe waardetoevoegende diensten die nutsbedrijven de meeste mogelijkheden bieden – bijvoorbeeld advisering op het gebied van energie-efficiëntie.” Zo kunnen virtuele energiecentrales separate, decentrale energiebronnen combineren tot één enkele virtuele entiteit. “Dit draagt bij tot een stabieler netwerk en maakt ook hier nieuwe businessmodellen mogelijk, bijvoorbeeld het verkopen van de gebundelde energie op de energiebeurs.”

MindApps

Voor het toenemende aantal prosumenten die energie aan het net leveren, kan MindApps virtuele energie-accounts met mobiele meters aanmaken en beheren, inclusief het gebruik van e-voertuigen en overige energietransacties ver van huis. Een ander krachtig en al bestaand gebruiksmodel is fraudedetectie, het terugdringen van niet-technische verliezen en het genereren van extra omzet. Of een verbeterd beheer van stroomstoringen, hogere netefficiëntie, voorspellend onderhoud – de mogelijkheden lijken eindeloos.

Digital Substations

Als integrale onderdelen van energienetwerken vormen substations het eigenlijke hart van de energievoorziening. Als zodanig spelen zij een cruciale rol in deze ontwikkelingen. Als het om het automatiseren, bewaken en beveiligen van een substation gaat, komt digitale technologie pas echt tot haar recht. Siemens biedt netwerkbeheerders een geïntegreerd portfolio van producten en oplossingen waarmee substations volledig kunnen worden gedigitaliseerd, zodat ze op alles zijn voorbereid. Klik op de blauwe knop rechts voor achtergronden.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel