De opslag van duurzaam opgewekte energie is cruciaal om de energietransitie te versnellen en een betrouwbare energievoorziening te borgen. Fluence, een joint-venture van Siemens en AES, realiseert wereldwijd technologische oplossingen op dit gebied.

Onze groeiende afhankelijkheid van zonne- en windenergie verduurzaamt dan wel ons energiesysteem, maar maakt het ook moeilijker om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De leveringszekerheid van energie mag echter niet in gevaar komen. Om dit te borgen is voldoende opslagcapaciteit nodig, al dan niet in combinatie met conversie naar andere energiedragers. Dit stellen Energy Storage NL en FME in het ‘Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie 2019’, dat door Siemens wordt onderschreven.

Vraag en aanbod

“Het is de uitdaging om de grote overschotten die bij het opwekken van zonne- en windenergie kunnen ontstaan richting de tekorten te duwen”, aldus Dick van Veen, Business Development bij Siemens Smart Infrastructure. “Je voorkomt hiermee onder meer curtailment, het moeten afschakelen van zonne- en windinstallaties omdat de productie zo groot is dat de netcapaciteit het niet aankan. We zien dergelijke knelpunten nu al ontstaan in sommige delen waar een hoge concentratie aan zonneparken ontstaat. De netcapaciteit kan dit niet aan. Maar curtailment kost veel geld en is vernietiging van duurzame energie waar toch al te weinig van is. Batterijopslag kan een deel van de oplossing zijn.”

Meer flexibiliteit

Het Nationaal Actieplan pleit voor het flexibiliseren van het energiesysteem om op verschillende tijdschalen op fluctuaties in het aanbod van zon en wind te kunnen reageren. Hierbij kan het om seconden (frequentieregeling en balanshandhaving), uren, dagen en zelfs maanden gaan. Zo is in de zomer de productie van zonnestroom en -warmte overdag het hoogst, terwijl ’s ochtends en ’s avonds de vraag groter is dan het aanbod. Van Veen: “Dit is vrij eenvoudig op te vangen met accusystemen voor energieopslag.” In donkere en windstille maanden kan soms dagenlang onvoldoende zonne- en windenergie worden opgewekt om aan de vraag te voldoen. Deze ‘Dunkelflaute’ vraagt om opslagsystemen voor de langere termijn. Van Veen: “Waterstof zou hiervoor een interessante oplossing kunnen zijn. Dit kan, in combinatie met warmtebuffering, ook seizoensgebonden fluctuaties in vraag en aanbod compenseren, waaronder het overschot aan zonne-energie in de zomer en het tekort in de winter.”

Fluence: leidend in energieopslag

Het Amerikaanse energiebedrijf AES en Siemens hebben ruim 10 jaar ervaring met de ontwikkeling van opslagsystemen voor energie. Begin 2018 bundelden ze de krachten binnen de joint venture Fluence. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen om duurzame energie op te slaan, beter inpasbaar te maken, curtailment te voorkomen en fluctuaties op te vangen. Fluence behoort volgens Navigant Research tot de leidende system integrators voor energieopslag. Met SIESTORAGE biedt Fluence een netgekoppeld modulair batterijopslagsysteem. Het is vooral geschikt om, vraag-gestuurd, heel snel veel vermogen te leveren voor bijvoorbeeld industriële toepassingen. In Vlissingen beheert de joint-venture het eerste commerciële energieopslagsysteem van Nederland, van 10 MW, dat onder andere gebruikt wordt voor frequentiehandhaving op het hoogspanningsnet.

Flexibel garantieconcept

Fluence werkt wereldwijd samen met netwerkbeheerders en industriële bedrijven. De oplossingen zijn divers en er zijn specifieke oplossingen voor zonneparken maar ook voor industriële toepassingen. Naast technologische oplossingen biedt Fluence advies- en analysediensten, waaronder netwerkstudies. Er kan ook een flexibel garantieconcept geboden worden. Batterijopslag kan voor meerdere toepassingen tegelijk worden gebruikt. Meestal doet deze variatie in gebruik afbreuk aan de garantievoorwaarden maar via het Fluence garantiemodel kan dit voorkomen worden.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel