Om te voldoen aan de Europese Energy Efficiency Directive moeten ook in Nederland heel wat bedrijven en organisaties uiterlijk op 5 december 2019 hun energierapportage op orde hebben.

Artikel 8 van deze Europese richtlijn stelt organisaties met minimaal 250 medewerkers of een jaaromzet van boven de 50 miljoen euro in combinatie met een balans van meer dan 43 miljoen euro verplicht om inzage te geven in hun energieverbruik. Hiertoe moeten ze om de vier jaar een auditrapport ter beschikking stellen, conform de norm EN16247.

Inzicht in energieverbruik

De rapportage moet een gedetailleerd overzicht bieden van alle bestaande energiestromen binnen het gebouw, de industriële processen of installaties (inclusief vervoer en warmte). De omvang en verdeling van het energieverbruik dient in kaart te worden gebracht. Verder moeten uit de rapportage de belangrijkste factoren blijken die van invloed zijn op het energieverbruik. Er dient een gekwantificeerd overzicht te worden opgenomen van het energiebesparingspotentieel van de onderneming gedurende de komende vier jaar. Mogelijke kosteneffectieve besparingsmaatregelen moeten in het rapport worden beschreven.

Audit -template

In Nederland moeten meer bedrijven en organisaties aan de richtlijn voldoen dan over het algemeen gedacht. Naast ziekenhuizen dienen bijvoorbeeld ook tal van scholen zich aan de regelgeving te houden. Dit geldt tevens voor ook alle plaatselijke vestigingen van moederconcerns die in Nederland gevestigd zijn. Te denken valt aan lokale supermarkten. Voor al deze organisaties tikt de tijd om hun energierapportage op orde te brengen. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan men een audit-template downloaden. Veel bedrijven zullen een extern auditbureau inschakelen om de rapportage op te stellen. Deze dient te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Dat is in de meeste gevallen de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is. Bij niet-tijdig gereed hebben van het auditrapport hangt bedrijven en organisaties een boete boven het hoofd.

Digital Grid-technologie

Met de richtlijn willen Europese en landelijke overheden meer inzicht krijgen in het energieverbruik van bedrijven en organisaties en hun energiebesparingspotentieel in kaart brengen. De achterliggende doelstelling is de transitie naar een energiezuinige en klimaat-neutrale economie. Tegenwoordig is er veel intelligente technologie beschikbaar waarmee bedrijven hun energieverbruik zelf kunnen monitoren, managen en optimaliseren. Als leverancier van intelligente energiedistributie- en -optimalisatietechnologie breidt ook Siemens haar Digital Grid-portfolio steeds verder uit. Met slimme oplossingen zoals de SICAM Q100 kunnen fabrieken zowel hun energieverbruik meten en managen als de Power Quality in hun energienetwerken monitoren. Deze technologie genereert bovendien automatisch informatie t.b.v. auditrapportages. Op die manier helpt Siemens bedrijven en organisaties ook aan de regelgeving rond energie-efficiëntie te voldoen.

Neem voor meer informatie contact op met René Manschot. Tel: 0657136808. E-Mail: rene.manschot@siemens.com

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel