De groei van elektromobiliteit en de vereiste laadinfrastructuur stelt netbeheerders voor enorme uitdagingen. Siemens en Stromnetz Hamburg GmbH zijn daarom een driejarig pilotproject gestart dat gericht is op het voorkomen van omvangrijke uitbreidingen van laagspanningsnetten en een overbelasting van lokale netten.

De pilot omvat veerkrachtige informatie- en communicatietechnologie voor digitalisering van lokale netwerken. Dit moet leiden tot een toenemende integratie van particuliere laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en tegelijkertijd een veilige en betrouwbare werking van het netwerk waarborgen. Een belangrijke stap in de richting van gedecentraliseerde monitoring van het net en controle van particuliere laadpunten.

Aanzienlijke toename elektriciteitsvraag

Hamburg staat bekend om zijn actieve uitbreiding van elektrische mobiliteit. De voor het publiek toegankelijke laadinfrastructuur zal eind 2019 zijn uitgegroeid tot 1.000 laadpunten. In Hamburg worden tegen 2030 ca. 100.000 elektrische auto’s verwacht, die voornamelijk zullen worden opgeladen met eigen particuliere laadinfrastructuur. Dit betekent een aanzienlijke toename van de elektriciteitsvraag van particuliere huishoudens, meestal in de avonduren.

Capaciteitslimieten

Als netbeheerder staat Stromnetz Hamburgvoor de uitdaging om de leveringszekerheid van zijn distributienet te waarborgen, ondanks de toenemende integratie van de particuliere laadinfrastructuur. Tot nu toe werden oplaadstations in huis meestal geïntegreerd zonder externe controle of interventiemogelijkheden. Als gevolg hiervan bereiken de distributienetwerken hun capaciteitslimieten wanneer een groot aantal elektrische auto’s tegelijkertijd wordt opgeladen.

Flexibiliteit

De capaciteitslimieten van bestaande netwerken kunnen op dit moment alleen worden opgelost door nieuwe kabels te leggen of bestaande kabels te versterken, transformatoren en schakelapparatuur toe te voegen of te vervangen door krachtigere. Aangezien congestie zich echter niet permanent, maar slechts sporadisch in lokale netwerken voordoet, kan flexibiliteit van de aangesloten particuliere oplaadstations helpen. Stromnetz Hamburg en Siemens werken daarom samen aan een digitale oplossing. Door in te grijpen met controle- en reguleringsmaatregelen kunnen laagspanningsnetbeheerders de flexibiliteit van laadstations in huis benutten om het netwerk te ontlasten, bijvoorbeeld door de belasting te verdelen.

Netwerk slimmer maken

“De eisen waaraan toekomstige distributienetwerken in de toekomst moeten voldoen, nemen gestaag toe door de grotere vraag naar stroom als gevolg van elektromobiliteit”, zegt Thomas Volk, Managing Director van Stromnetz Hamburg. “We moeten hierop voorbereid zijn en ons netwerk slimmer en flexibeler maken, vooral op laagspanningsniveau. Een hoge mate van digitalisering is de enige manier om redelijkerwijze klaar te zijn om sporadische capaciteitsknelpunten aan te pakken. Het proefproject met Siemens biedt ons de mogelijkheid om deze technologie grondig te testen voordat we deze – of vergelijkbare oplossingen – breder uitrollen. Onze klanten moeten in staat zijn om aan hun veranderende mobiliteitsbehoeften te voldoen en in de toekomst te kunnen vertrouwen op een stabiel en veilig elektriciteitsnetwerk.”.

Snelle, kosteneffectieve oplossing

“We zijn blij dat we dit toekomstgerichte proefproject samen met Stromnetz Hamburg kunnen implementeren”, zegt Michael Schneider, hoofd van het Digital Grid Software & Consulting bij Siemens Smart Infrastructure. “De snelle groei van de elektromobiliteit in steden zoals Hamburg zal leiden tot zwaardere belastingen en een grotere vraag naar hoog vermogen in het laagspanningsnetwerk, wat kan leiden tot overbelasting van het netwerk. Slimme, gedecentraliseerde monitoring en controle van privé laadapparatuur op het secundaire distributienetwerk zal helpen om een snelle, kosteneffectieve oplossing te bieden voor netbeheerder, zodat zij de hoge betrouwbaarheid van hun netwerken kunnen handhaven”.

Meer informatie over het driejarig pilotproject vindt u hier

 

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel