Dat ons wereldwijde energiesysteem niet duurzaam is, blijkt duidelijk uit onze steeds schaarsere hulpbronnen, de regelmatig instabiele energievoorziening en uit de klimaatverandering. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd om dit te veranderen. In de eerste plaats met behulp van digitale technologieën en decentrale energieopwekkingssystemen. Doel van deze plannen is de uiteindelijke uitbanning van fossiele brandstoffen.

Het Global Footprint Network (gFN) is een gerenommeerde denktank die zich richt op de uitdagingen van een wereld met schaarse hulpbronnen. Onlangs maakte de gFN bekend dat de wereldbevolking op dit moment al vijftig procent meer resources verbruikt dan waarin de aarde kan voorzien. Tegelijkertijd zorgt de hoge CO2-uitstoot ervoor dat de temperatuur wereldwijd langzaam maar zeker stijgt.

Tijd voor duurzaamheid

Ons ecosysteem, met zijn fragiele evenwicht, en waarvan we voor voedsel en veel van onze grondstoffen, zoals vers water, afhankelijk zijn, zal ineenstorten als we niet snel maatregelen nemen. Maar de uitdagingen waarmee de groeiende bedreiging van ons milieu gepaard gaan, kunnen alleen met succes worden aangegaan als grote economieën en hun energiesystemen zich steeds meer focussen op duurzaamheid. Dit vereist enerzijds een grotere nadruk op het hergebruik van grondstoffen, recycling en een circulaire economie. Anderzijds zullen duurzame energiebronnen een veel groter deel van onze energiebehoefte moeten afdekken, terwijl de energievraag zal moeten afnemen als gevolg van de gestaag toenemende efficiëntie.

Een utopie? Zeer zeker niet. De contouren van een dergelijk duurzaam energiesysteem beginnen in Duitsland al concreet te worden. Duitsland is met zijn “energietransitie” het eerste land ter wereld dat zichzelf ambitieuze doelen heeft gesteld voor een duurzame energievoorziening. Kort gezegd wil de Duitse regering de volgende doelen realiseren: een complete uitfasering van nucleaire energie in 2022, tachtig procent van de elektriciteit in Duitsland wordt in 2050 opgewekt uit duurzame energiebronnen en de CO2-uitstoot wordt tussen 1990 en 2050 met tachtig procent teruggedrongen.

Duits model?

De energietransitie in Duitsland wordt met grote belangstelling gevolgd door andere landen. Veel landen realiseren zich dat ze maatregelen moeten nemen tegen klimaatverandering en de steeds schaarsere hulpbronnen. Vooral is men zich ervan bewust dat deze uitdaging alleen met succes kan worden aangegaan door te zorgen voor een stabiele elektriciteitsvoorziening uit duurzame energiebronnen.

In de energiesector zullen echter belangrijke innovaties en technologische vooruitgang nodig zijn om dit alles mogelijk te maken. Zulke verbeterslagen zullen bovendien op tal van terreinen moeten worden gemaakt, waaronder energie-efficiëntie en de productie, het transport en de opslag van elektriciteit. Deze maatregelen zullen moeten worden geïmplementeerd in elf gebieden in totaal (zie feature hieronder). Een duurzaam energiesysteem is niet eerder mogelijk dan dat dit alles is gerealiseerd. Het goede nieuws is wel dat we geen compleet nieuwe technologieën hoeven uit te vinden, omdat veel van de benodigde oplossingen al beschikbaar of in ontwikkeling zijn.

Afscheid van fossiele brandstoffen

Regeringen geven deze transitie een krachtige stimulans. Om een nieuw tijdperk van elektriciteit in te luiden, hebben de leiders van de G7-landen in 2015 op top in het Duitse Elmau verklaard dat zij hun economieën in het jaar 2100 geheel en al gedecarboniseerd willen hebben door uitbanning van fossiele brandstoffen en het gebruik van elektriciteit als universele bron van energie. Op de Klimaatconferentie van Parijs in december 2015 hebben de deelnemende landen een nieuw klimaatakkoord getekend als aanvulling op het Kyoto Protocol. Dit is een belangrijke stap in de goede richting.

Op de Siemens website Future of Energy vindt u grafieken, feiten en achtergronden die duidelijk laten zien dat er grote inspanningen nodig zijn om in 2020 een zodanig keerpunt in de CO2-uitstoot te bereiken, dat de klimaatverandering niet de limiet van twee graden Celsius overschrijdt. Genoemde stappen bieden uitdagingen, maar ook kansen voor de mens, de natuur en de economie. Het is tijd om tot actie over te gaan!

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel